Митна справа

Тимчасове ввезення картин сучасних художників

Які документи необхідно оформити для організації тимчасового ввезення картин сучасних німецьких художників на територію України (строком до двох місяців)? Картини не підлягають продажу, використовуватимуться в рамках циклу лекцій у містах Дніпропетровську та Києві. У Німеччині картини не належать до культурно-мистецьких цінностей і спеціальному оформленню не підлягають.


Згідно зі ст. 248 Митного кодексу митне оформлення розпочинається з моменту подання до митного органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює (наприклад, при тимчасовому ввезенні - книжка А.Т.А.), та документів, необхідних для митного оформлення. Відповідно до частини шостої ст. 104 зазначеного Кодексу для поміщення товарів у режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:

  • подати до митного органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;
  • у випадках, передбачених законодавством, надати до митного органу зобов'язання про реекспорт товарів, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом;
  • подати до митного органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
  • сплатити митні платежі згідно зі ст. 106 Митного кодексу або забезпечити виконання зобов'язань з їх сплати відповідно до розділу X цього Кодексу.

Статтею 110 Митного кодексу визначено, що забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення здійснюється шляхом застосування міжнародного митного документа (книжки А.Т.А.), що містить чинну міжнародну гарантію сплати митних платежів, встановлених законом на імпорт товарів, або шляхом надання фінансової гарантії у порядку, передбаченому розділом X цього Кодексу.

Відносини, пов'язані з вивезенням з України, ввезенням в Україну та поверненням культурних цінностей з України (в Україну), регулюються також Законом № 1068.

Згідно зі ст. 21 цього Закону під час ввезення культурних цінностей на територію України до митного органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону № 959 забороняється, зокрема:

  • імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди суспільній моралі;
  • імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції України.