Митна справа

Порушення строків перебування на території України транспортного засобу, ввезеного нерезидентом

Протягом якого терміну на території України може перебувати ТЗ, ввезений нерезидентом? Які штрафні санкції передбачено за порушення терміну перебування?


Підпунктом «в» п. 33 ст. 4 Митного кодексу визначено, що громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України, є нерезидентами.

Частиною першою ст. 380 цього Кодексу встановлено, що тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України ТЗ особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути подовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі ТЗ, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов'язковою умовою допуску зазначених ТЗ до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих ТЗ в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.

Відповідно до частини п'ятої ст. 4 Митного кодексу тимчасово ввезені ТЗ особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених згідно з вимогами цього Кодексу.

Відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів передбачено ст. 481 Митного кодексу, а саме:

  • перевищення встановленого згідно з цим Кодексом строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України не більш як на три доби тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 850 грн.;
  • вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більш як на три доби, але не більш як на 10 діб тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 5100 грн.;
  • перевищення строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більш як на 10 діб — 17 000 грн. 

При цьому штраф має бути сплачено особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше 15 днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора — не пізніше 15 днів з дня залишення скарги (адміністративного позову) або подання без задоволення (ст. 539 Митного кодексу).