Митна справа

Зупинення перебігу строку тимчасового ввезення транспортного засобу

Які докази потрібно пред'явити митним органам для зупинення перебігу строку тимчасового ввезення ТЗ, якщо його повністю зруйновано внаслідок аварії?


Тимчасово ввезені ТЗ особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог Митного кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких ТЗ (частина п'ята ст. 380 цього Кодексу).

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених ТЗ особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам власниками таких ТЗ достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких ТЗ у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування (частина шоста ст. 380 Митного кодексу).

Отже, перебіг строку тимчасового ввезення ТЗ зупиняється за умови надання митним органам їх власниками достатніх доказів їх втрати чи зіпсування.