Податок на прибуток

Участь працівника у семінарах та конференціях

Чи враховується у складі податкових витрат підприємства сума коштів, сплачена за участь працівника у семінарах та конференціях? Якщо так, то в яких рядках декларації з податку на прибуток відображаються такі витрати?


Відповідно до абзацу «г» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України до складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що їх отримує платник податку для забезпечення господарської діяльності.

Таким чином, якщо участь у семінарах (конференціях) передбачає отримання інформаційно-консультаційних послуг для забезпечення господарської діяльності платника податку, то оплата таких послуг враховується у складі адміністративних витрат і включається до складу податкових витрат підприємства. У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 1213, такі витрати відображаються у рядку 06.1.