Інші податки

Проведення презентацій, свят та розповсюдження подарунків в рекламних цілях

Чи включається до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума, сплачена підзвітною особою суб’єкта господарювання для проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків у рекламних цілях?


Відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 цього пункту строку, є особа, яка видала таку суму, а саме:

  • на відрядження — у сумі, що перевищує суму витрат платника податку на таке відрядження, розрахованій згідно з розділом ІІІ цього Кодексу;
  • під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, яка її видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у межах граничного розміру таких витрат, передбаченого розділом ІІІ Кодексу, що здійснені таким платником
та/або іншими особами в рекламних цілях.

Підпунктом 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України передбачено, що не включаються до складу витрат витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених ст. 157 цього Кодексу, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 Кодексу).

Обмеження, передбачені абзацом другим цього підпункту, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб.

При визначенні об’єкта оподаткування витрати платника податку на проведення реклами, передбачені пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України, належать до витрат на загальних підставах.

Таким чином, документально підтверджена сума, що належить до витрат платника податків згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України та сплачується підзвітною особою для проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків у рекламних цілях, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42