ЄСВ

Розмір ставок і правила сплати єдиного соціального внеску

З 01.01.2011 р. Законом про ЄСВ запроваджено сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що замінила сплату обов'язкових внесків до чотирьох фондів державного соціального страхування. З того часу минуло два роки, було прийнято чимало змін як до цього Закону, так і до інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок сплати єдиного внеску.

Розглянемо ставки єдиного внеску, базу нарахування за категоріями платників, особливості його сплати тощо з урахуванням внесених змін.


Платники єдиного внеску

Згідно із Законом про ЄСВ платниками єдиного внеску є такі особи:

 • роботодавці та інші особи за переліком, наведеним у частині першій ст. 4;
 • застраховані особи — фізичні особи, які відповідно до законодавства підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачують (сплачували) та/або за яких сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

База нарахування єдиного внеску

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначено Законом про ЄСВ та Інструкцією № 21-5.

Базою для нарахування та утримання єдиного внеску є суми:

 • нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;
 • винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, тобто максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Єдиний внесок нараховується на суми, не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів і виплат на інші цілі за дорученням отримувача (таблиця).

Переліком № 1170 визначено види виплат, на які не нараховується єдиний внесок.

Нарахування та утримання єдиного внеску

1. Нарахування єдиного внеску (роботодавцями)
на заробітну плату найманих працівників

Об'єкт оподаткування

Ставка єдиного внеску

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці

Розмір єдиного внеску встановлюється залежно від класів професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7%)

Для бюджетних установ — 36,3%

Для роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачей) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, — 45,96%; а для інших працівників — залежно від класу професійного ризику виробництва.

Для роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1  розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2011), розмір єдиного внеску у період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. становить 33,2% (у тому числі за працюючих інвалідів)

Для підприємств, установ і організацій, крім роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), в яких працюють інваліди — 8,41% для працюючих інвалідів, для інших працівників — залежно від класу професійного ризику виробництва

Для працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, — 5,3%

Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, для працюючих інвалідів — 5,5%, а для інших — залежно від класу професійного ризику виробництва

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

33,2%, крім роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

Для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, для працюючих інвалідів — 8,41%, а для інших працівників — 33,2%

Для працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, — 5,3%

Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, — 5,5% для працюючих інвалідів, а для інших — 33,2%

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

34,7%

Для роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), розмір єдиного внеску у період з 01.01.2013 р. по 01.01.2023 р. становить 33,2%

2. Утримання єдиного внеску
із заробітної плати найманих працівників

 

Об'єкт оподаткування

Ставка єдиного внеску

 

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці

3,6%

 

Для найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, — 2,85%

 

Для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Митного кодексу, Закону про держслужбу, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність, законів № 540, № 679, № 2493, № 2790, Положення № 379, а також осіб із числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, — 6,1%

 

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

2%

 

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

2,6%

 

 

Сплата єдиного внеску фізичними особами — підприємцями та самозайнятими особами

Фізичні особи — підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю (науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність) та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7% із суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, розмір єдиного внеску становить 34,7% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Мінімальний страховий внесок для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на 34,7% (п. 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Законом про Держбюджет-2013 установлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

 • з 1 січня — 1147 грн.;
 • з 1 грудня — 1218 грн.

Щоквартальна сплата єдиного внеску фізичної особипідприємця за себе:

 • І квартал (до 20 квітня) — 1194,03 грн. (398,01 × 3 місяці);
 • ІІ квартал (до 20 липня) — 1194,03 грн.;
 • ІІІ квартал (до 20 жовтня) — 1194,03 грн.;
 • ІV квартал (до 20 січня) — 1218,67 грн. (398,01 × 2 місяці + + 422,65 грн.).

Строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб

Фізичні особипідприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, сплачують єдиний внесок за календарний рік до 10 лютого наступного року.

Протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада зазначені платники сплачують єдиний внесок у вигляді авансових платежів в розмірі 25% річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності.

Фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

При цьому звітують вищезазначені платники один раз за рік до 10 лютого.

Самозайняті особи зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. Звітним періодом є календарний рік. Зазначені особи подають до органів Пенсійного фонду України звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом.

Строки сплати єдиного внеску роботодавцями

Роботодавці сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

При цьому роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у встановленому розмірі (авансові платежі).

Авансові суми єдиного внеску перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум та нараховується пеня у розмірі 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу.

Особливості сплати єдиного внеску юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування

Частиною другою ст. 8 Закону про ЄСВ визначено, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається винятково цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Якщо юридична особа, яка є платником єдиного податку, використовує працю найманих працівників та/або працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, то така юридична особа є роботодавцем (страхувальником) і має обов'язок щодо нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, визначений Законом про ЄСВ та Інструкцією № 21-5, як і інші суб'єкти господарювання.

Таким чином, юридичні особи — платники єдиного податку нараховують і сплачують єдиний внесок на загальних підставах (незалежно від сплати ними єдиного податку).

Сплата єдиного внеску платниками ФСП

Згідно з положенням частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ платники ФСП сплачують єдиний внесок за найманих працівників із сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці у розмірі, встановленому відповідно до класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності.

Для платників ФСП, які використовують працю найманих працівників — інвалідів, розмір єдиного внеску становить 8,41% за працюючих інвалідів. Утримання із заробітної плати працівників становлять 3,6%.

У разі використання платником ФСП праці фізичних осіб за цивільно-правовими договорами єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суму винагороди за виконання робіт (надання послуг) за такими договорами.

Для платників — фізичних осіб, які отримують винагороди за виконану роботу (надані послуги), єдиний внесок нараховується у розмірі 2,6% винагороди за цивільно-правовими договорами.

У разі виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності найманим працівникам єдиний внесок нараховують на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 33,2% (за працюючих інвалідів — 8,41%) із сум такої допомоги.

Для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, єдиний внесок із сум такої допомоги утримується за ставкою 2%.

Єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, підлягає сплаті не пізніше 20 числа наступного місяця.

При цьому під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум платники ФСП зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Сплата єдиного внеску фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами

Членів фермерських та особистих селянських господарств не віднесено до переліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеного частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ, але вони мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 цього Закону).

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить цим особам (залежно від обраного виду страхування) право на пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п. 3 частини першої ст. 7 та частини п'ятої ст. 10 Закону про ЄСВ члени фермерських та особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, з якої нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску і більшою за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску.

Зазначені особи сплачують єдиний внесок залежно від обраного виду соціального страхування у таких розмірах (у відсотках самостійно визначеної суми):

 • загальнообов'язкове державне пенсійне страхування — 33,2%;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,5%;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, — 1,9%;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,51%.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств бажають узяти участь у всіх чотирьох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, то ставка єдиного внеску становитиме 38,11% бази нарахування (33,2 + 1,5 + 1,9 + 1,51%).

Для того щоб добровільно застрахуватися, члени фермерського або особистого селянського господарства подають до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання відповідну заяву. Форму цієї заяви та порядок її подання встановлено Інструкцією № 21-5. Разом із заявою подаються копії таких документів:

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
 • трудової книжки (за наявності);
 • документа, що посвідчує особу;
 • документа, що підтверджує членство у фермерському господарстві.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду у строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня її отримання укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (за текстом — договір).

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року.

Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця в розмірі, установленому в договорі, за кожен місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. У разі дострокового розірвання договору сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Відповідно до п. 3.5 Порядку № 22-2 члени фермерського господарства, особистого селянського господарства формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору. Звітним періодом є тривалість дії договору. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Водночас відповідно до ст. 1 Закону № 973 фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону.

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Отже, фермерське господарство є платником та страхувальником для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих працівників сплачується страхувальниками на умовах і в порядку, визначених Законом про ЄСВ.