ПДВ

Відновлення податкового кредиту за сировиною, яку було використано у звільнених від ПДВ операціях, а потім — в оподатковуваних операціях

У разі якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то згідно з п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника. Проте нерідко при здійсненні господарської діяльності у платників виникають ситуації, коли в подальшому вищезазначені товари починають використовуватися в оподатковуваних операціях. Тому у платників з'являються запитання щодо відновлення права на податковий кредит. Розглянемо таку ситуацію.


При перереєстрації лікарських засобів платник ПДВ змушений змінити форму паперових упаковок та інструкції. Надалі такі упаковки та інструкції стають непридатними, вони не можуть бути використані за призначенням і тому їх здають в макулатуру. Чи виникає об'єкт оподаткування ПДВ у цьому випадку, якщо придбання платником сировини, з якої було зроблено упаковки, здійснювалося як з ПДВ, так і без ПДВ, а сплачені суми ПДВ не віднесено до податкового кредиту у зв'язку з наміром використання цих товарів у звільнених від ПДВ операціях? Якщо так, то чи можна відновити податковий кредит за сировиною, використаною для цих упаковок та інструкцій?

Відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні тощо, врегульовано Законом № 187.

Згідно зі ст. 1 цього Закону відходами вважаються будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, є виробником відходів (ст. 1 Закону № 187).

Залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням, слід розуміти як тверді відходи.

Статтею 8 цього Закону встановлено, що відходи є об'єктом права власності.

Суб'єктами права власності на відходи є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади, АР Крим і держава (ст. 9 Закону № 187).

Згідно з державним Класифікатором відходів ДК 005-96, затвердженим наказом № 89, до відходів належать залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт, які втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи виробництва); зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання); залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи; залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення тощо.

Одним з видів відходів є макулатура.

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій зі списання, здавання підприємством — платником ПДВ макулатури слід зазначити таке.

Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Під постачанням товарів розуміють будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається згідно з п. 188.1 ст. 188 зазначеного Кодексу виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв'язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Отже, враховуючи вищезазначене, операції зі здачі в макулатуру бракованої, некондиційної, зіпсованої продукції, яка утворилася у процесі діяльності суб'єкта господарювання, в тому числі непридатних паперових упаковок та інструкцій, є об'єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах.

Пунктом 198.5 ст. 198 Податкового кодексу передбачено, що платник ПДВ може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу (тобто в даному випадку виходячи з вартості придбання), суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких було визначено податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів. З метою застосування п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу податкові зобов'язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік.

Таким чином, на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту можуть бути включені лише суми податку за тими товарами (послугами), необоротними активами, які безпосередньо починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

При цьому така бухгалтерська довідка має містити вичерпний перелік наявних податкових накладних, митних декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування податкового кредиту, з урахуванням вимог п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу (як у частині підтвердження належним чином оформлених та зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, так і дотримання термінів збереження права на отримання податкового кредиту).

Якщо платником ПДВ було нараховано податкові зобов'язання за товарами, при придбанні яких ПДВ не було сплачено, то відповідно податковий кредит за такими товарами не може бути відновлено, навіть на підставі бухгалтерської довідки.

Щодо можливостей відновлення податкового кредиту за сировиною, послугами, необоротними активами, які використано для виготовлення товарів/послуг, які були призначені для використання у звільнених від оподаткування ПДВ операціях, а надалі починають використовуватися в оподатковуваних операціях, то такі суми податку не можуть бути включені до податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки.