Юридична практика

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання з рентної плати

Суть справи. Під час проведення документальної невиїзної перевірки ДК «У», правонаступником якої є ПАТ «У», з питань несвоєчасності сплати самостійно визначеного податкового зобов'язання з рентної плати за видобуті природний газ і газовий конденсат податковим органом встановлено порушення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу щодо терміну сплати самостійно визначеного податкового зобов'язання та нараховано штраф у розмірі 10% від своєчасно не сплаченої суми.

ДК «У» не погоджується з рішенням МДПІ та вважає податкові повідомлення-рішення незаконними та такими, що підлягають скасуванню.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд у справі № 2а-16247/12/2670, відмовляючи у позові, встановив таке.

МДПІ проведено документальну невиїзну перевірку ДК «У» з питань несвоєчасності сплати самостійно визначеного податкового зобов'язання з рентної плати за видобуті природний газ і газовий конденсат.

За результатами перевірки складено акт від 20.07.2012 р.

Згідно з висновками МДПІ в порушення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платником порушено терміни сплати самостійно визначеного податкового зобов'язання з рентної плати за видобуті природний газ і газовий конденсат за жовтень 2011 р. (термін сплати — 01.12.2011 р.) та за листопад 2011 р. (термін сплати — 31.12.2011 р.), а саме: з рентної плати за природний газ — у сумі 32 630 614 грн., сума штрафної санкції — 3 263 614,49 грн.; з рентної плати за газовий конденсат — у сумі 2 797 723,80 грн., сума штрафної санкції — 279 772,38 грн.

Під час розгляду справи встановлено таке.

Згідно з податковими розрахунками від 17.11.2011 р. з рентної плати за газовий конденсат за жовтень 2011 р. позивач самостійно визначив податкове зобов'язання в сумі 2 805 930,78 грн. (780 903,91 + 2 023 706,11 + 1320,76), яке у розмірі 2 797 723,80 грн. (з урахуванням часткового зменшення суми зобов'язань за даними облікової картки) було сплачено/зменшено за рахунок платежу, сплаченого платіжним дорученням від 13.12.2011 р., який проведено банком 15.12.2011 р., на суму 2 822 374,30 грн., копію якого залучено до матеріалів справи.

Крім того, згідно з іншими податковими розрахунками з рентної плати за природний газ за жовтень 2011 р. позивачем визначено податкове зобов'язання в сумі 32 480 444,81 грн. (12 739 797,68 + + 19 726 065,54 + 14 581,59). Станом на кінець листопада 2011 р. та на початок грудня 2011 р. несплачена сума податкових зобов'язань за обліковою карткою становила 32 469 619,71 грн.

Зазначені зобов'язання відповідно до облікової картки було сплачено/зараховано з урахуванням положень п. 87.9 ст. 87 Податкового кодексу: 21.12.2011 р. — у сумі 8 345 007,09 грн. (платежі 4 122 628,10 грн. + 4 222 378,99 грн.) та 22.12.2011 р. — у сумі 6646,19 грн., а всього за цей період — 8 351 653,60 грн.

Крім того, 27.12.2011 р. позивачем подано уточнюючі розрахунки з рентної плати за природний газ за жовтень 2011 р. щодо зменшення раніше визначених зобов'язань (-11 131 661,02 грн. та -17 238 088,42 грн.).

Водночас, як вбачається з облікової картки позивача, відповідно до податкового розрахунку від 19.12.2011 р. позивачем також задекларовано податкові зобов'язання у сумі 165 258,19 грн. з рентної плати за листопад 2011 р., які згідно з розрахунком штрафних санкцій та відомостями з облікової картки у розмірі залишку заборгованості 160 995,23 грн. було погашено 13.01.2012 р. за рахунок платежу в розмірі 161 705 грн. за платіжним дорученням від 13.01.2012 р.

Оцінюючи встановлені судом фактичні обставини щодо нарахування та сплати позивачем податкових зобов'язань у взаємозв'язку з положеннями Податкового кодексу, слід зазначити, що граничний строк подання податкового розрахунку з рентної плати за газовий конденсат за жовтень 2011 р. припадає на 21.11.2011 р. (з урахуванням того, що 20-й день припадає на вихідний день, та норм п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу), а граничний строк сплати самостійно визначених та узгоджених відповідно до п. 54.1 ст. 54 цього Кодексу зобов'язань01.12.2011 р.

Рентна плата, яку не було сплачено станом на 01.12.2011 р., відповідно до п. 31.1 ст. 31 та пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу в період з 02.12.2011 р. вважається не сплаченою своєчасно та набуває статусу податкового боргу.

Під погашенням податкового боргу слід розуміти зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом (пп. 14.1.152 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

У даному випадку, як визнається самим позивачем, самостійно визначені податкові зобов'язання було фактично сплачено платіжним дорученням, проведеним банком 15.12.2011 р., тобто податкові зобов'язання у розмірі 2 797 723,80 грн. не було сплачено своєчасно, а тому станом на 02.12.2011 р. вони набули статусу податкового боргу.

Прострочення сплати, наявність якої підтверджено представником позивача у судовому засіданні, становило до 30 календарних днів, що відповідає умовам застосування штрафних санкцій у розмірі 10% від своєчасно не сплаченої суми згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу, що, у свою чергу, свідчить про законність та обґрунтованість висновків акта перевірки в цій частині та, відповідно, спірного податкового повідомлення-рішення, повідомлень-рішень від 03.08.2012 р., підстав для скасування яких у зв'язку із зазначеним суд не вбачає.

Щодо сплати податкових зобов'язань з рентної плати за природний газ за жовтень 2011 р., то граничний строк сплати самостійно визначених та узгоджених відповідно до п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу зобов'язань припадає на 01.12.2011 р.

Як і в попередньому випадку, самостійно визначені та узгоджені податкові зобов'язання, які не було сплачено станом на 01.12.2011 р., відповідно до п. 31.1 ст. 31 та пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу набули статусу податкового боргу і станом на 02.12.2012 р. вважаються не сплаченими своєчасно.

Як видно із платіжних доручень, податковий борг було частково сплачено/погашено з урахуванням положень п. 87.9 ст. 87 Податкового кодексу 21.12.2011 р. та 22.12.2011 р. загалом у розмірі 8 351 653,60 грн., тобто з простроченням, що не перевищує 30 днів, а також шляхом подання 27.12.2011 р. уточнюючого розрахунку. Тобто саме на цю дату відбулося зменшення абсолютного значення суми податкового боргу.

Щодо нарахування штрафних санкцій за податковими зобов'язаннями, котрі набули статусу податкового боргу, абсолютне значення якого було зменшено шляхом уточнюючих розрахунків, слід зазначити таке. У даному випадку уточнюючі розрахунки було подано 27.12.2011 р., тобто після закінчення граничного терміну подання розрахунку та сплати податкових зобов'язань, а отже, в період з 02.12.2011 р. до дати їх сплати і подання уточнюючих розрахунків, який не перевищує 30 днів, вищезазначені податкові зобов'язання перебували у статусі податкового боргу, тобто податкових зобов'язань, не сплачених своєчасно. Відтак, враховуючи визначення терміна «податковий обов'язок», який є безумовним, термінів «виникнення податкового обов'язку», «виконання податкового обов'язку», «погашення податкового боргу», а також за відсутності станом на 02.12.2011 р. визначених п. 37.3 ст. 37 Податкового кодексу підстав вважати припиненим податковий обов'язок позивача, є правильним висновок МДПІ щодо нарахування за наведеними обставинами штрафу у розмірі 10% згідно з розрахунком штрафних санкцій, застосування якого відповідає нормам п. 126.1 ст. 126 цього Кодексу.

У контексті вищезазначеного слід додати, що Податковий кодекс не містить норм щодо звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань (податкового боргу) у разі подання уточнюючого розрахунку після закінчення граничного строку подання розрахунків та граничного строку сплати узгоджених податкових зобов'язань. У даному випадку подання уточнюючих розрахунків приводить до зменшення абсолютного значення податкового боргу, що виник раніше, та залежно від дати подання уточнюючих розрахунків (зменшення абсолютного значення податкового боргу) впливає лише на застосування ставки/розміру штрафу (10 або 20%).

Щодо податкових зобов'язань з рентної плати за природний газ за листопад 2011 р. слід зазначити, що граничний строк подання податкового розрахунку припадає на 20.12.2011 р., граничний строк сплати — на 30.12.2011 р.

У даному випадку вищезазначену суму податкових зобов'язань не було сплачено своєчасно, а отже, станом на 31.12.2011 р. вона набула статусу податкового боргу та була сплачена 13.01.2012 р. (з призначенням платежу «рентна плата за природний газ за грудень 2011 р.»), тобто з простроченням, яке не перевищує 30 днів, що відповідає умовам застосування штрафних санкцій у розмірі 10% від суми несвоєчасно сплачених податкових зобов'язань (суми податкового боргу). Отже, є правильним висновок МДПІ щодо нарахування штрафних санкцій за цим епізодом, суму яких також включено до другого спірного рішення.

У взаємозв'язку із зазначеним суд також наголошує, що податковий обов'язок є безумовним, а відсутність коштів у платника податків не визначено Податковим кодексом як підставу для звільнення від відповідальності у випадку несвоєчасної сплати податкових зобов'язань, оскільки норми щодо умов застосування заходів фінансової відповідальності є імперативними та не допускають альтернативи.

Під час розгляду справи позивачем не наведено та судом не встановлено обставин порушення банківськими установами строків зарахування рентних платежів, які б на підставі положень п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу зумовлювали звільнення позивача від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування зазначених платежів.

Враховуючи вищевикладене та виходячи із встановлених судом обставин і положень податкового законодавства, суд дійшов висновку, що МДПІ доведено законність та обґрунтованість оскаржуваних рішень, а отже, підстав для задоволення позову немає.