Юридична практика

Адвокатське об’єднання не має статусу неприбуткової організації

Суть справи. За результатами розгляду заяви адвокатського об'єднання щодо присвоєння статусу неприбуткової організації та внесення його до Реєстру неприбуткових організацій та установ (за текстом — Реєстр) органами ДПС відмовлено. Адвокатське об'єднання, не погоджуючись з рішенням ДПІ, звернулося до суду з позовом про визнання його протиправним, скасування рішення органу ДПІ та зобов'язання включити адвокатське об'єднання до Реєстру.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд у справі № 2а-16767/12/2670, відмовляючи в позові, встановив таке.

Адвокатське об'єднання звернулося до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС із заявою від 07.11.2012 р. щодо присвоєння позивачу статусу неприбуткової організації та внесення до Реєстру.

За результатами розгляду зазначеної заяви позивача ДПІ листом від 26.11.2012 р. відмовила адвокатському об'єднанню у присвоєнні статусу неприбуткової організації та внесенні до Реєстру з огляду на те, що Закон про адвокатуру не містить положень, які передбачають неприбуткову діяльність.

Згідно зі ст. 1 цього Закону (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити власне адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до Закону про адвокатуру та статутів адвокатських об'єднань.

Водночас згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу основною метою діяльності неприбуткових підприємств, установ та організацій  є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру органами ДПС у порядку, встановленому законодавством.

Згідно з пп. «г» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу зазначена стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих відповідно до вимог законодавства та внесених органами ДПС в установленому порядку до Реєстру, які є іншими, ніж визначено в пп. «б» цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.

Статутні документи неприбуткових організацій мають містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку відповідно до норм законів, що регулюють їх діяльність.

Зважаючи на викладене, положення статуту адвокатського об'єднання є несумісними зі статусом неприбуткової організації.

Таким чином, дії відповідача щодо відмови включити позивача до Реєстру відповідають повноваженням, наданим чинним законодавством відповідачу, а позовні вимоги щодо включення адвокатського об'єднання до Реєстру не можуть бути задоволені судом.

Адвокатське об'єднання достатніх беззаперечних доказів для обґрунтування обставин, на яких ґрунтуються його позовні вимоги, суду не надало.

Орган ДПС довів суду відсутність протиправних дій зі свого боку.

За таких обставин позовні вимоги визнаються судом необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.