Соціальне страхування

Пенсії військовослужбовців

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб визначено Законом № 2262. Особам, які мають право на пенсію згідно із цим Законом, держава гарантує пенсійне забезпечення шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист. Законом № 2262 передбачено за певних умов призначення пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника.


Категорії військовослужбовців та види пенсій

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262 за наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Пенсії за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в розмірі, зокрема:

 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, які мають вислугу 20 років і більше: за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я — 55% відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення;
 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років — 50% і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення;
 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону № 1763: за вислугу 20 років — 50% відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 80% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95%.

Пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, призначаються у таких розмірах:

 • інвалідам війни I групи — 100%, II групи — 80, III групи — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • іншим інвалідам I групи — 70%, II групи — 60, III групи — 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

При цьому мінімальні розміри по інвалідності встановлюються:          

 • інвалідам війни із числа солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 120%, II групи — 110, III групи — 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • іншим інвалідам із числа солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 110%, II групи — 105, III групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам із числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — у розмірі 110%, із числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 120%, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів із числа солдатів і матросів строкової служби.

Пенсії в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:

 • членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час — 40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. В таких самих розмірах незалежно від причини смерті годувальника обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків;
 • сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, — 30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

При цьому пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Надбавки та допомога до пенсій за вислугу років та по інвалідності

Крім того, до пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262 (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховуються:

 • надбавка непрацюючим пенсіонерам (інвалідам), які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, — на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором;
 • державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом № 1727.

Пенсії за вислугу років по інвалідності та у разі втрати годувальника ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551, підвищуються в порядку і на умовах, передбачених Законом № 2262.

Крім цього, постановою № 1381 з 01.01.2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи — 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 255, III групи — 225, учасників бойових дій — 165%, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Особам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, нараховуються надбавки і підвищення в порядку, встановленому Законом № 796.

Усі види пенсій, призначені відповідно до Закону № 2262, додатково підвищуються пенсіонерам, які зазнали політичних репресій і в подальшому були реабілітовані, — на 50%, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, — на 25% мінімальної пенсії за віком.

Перерахунок пенсії

Статтею 63 Закону № 2262 передбачено, що усі призначені згідно з цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, або у зв'язку із запровадженням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на такий перерахунок і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою ст. 51 Закону № 2262. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262, проводиться згідно з Порядком № 45, зокрема, перерахунок раніше призначених згідно з цим Законом пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, або у зв'язку із запровадженням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Підстави для проведення перерахунку пенсій військовим пенсіонерам

На виконання постанови № 1294 з 01.01.2008 р. змінено структуру грошового забезпечення військовослужбовців та збільшено їх посадові оклади, що стало підставою для проведення перерахунку пенсій військовим пенсіонерам.

Після цієї дати рішень уряду щодо збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців не приймалось і, відповідно, підстав для перерахунку розмірів пенсій військовим пенсіонерам не було.

Проте розмір грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу, зростав за рахунок підвищення розміру премії, який визначається за наказом керівника відповідного органу. Це призвело до диспропорції в розмірах пенсій військовим пенсіонерам залежно від року звільнення з військової служби та виходу на пенсію.

Поетапне підвищення пенсій військовим пенсіонерам

З метою усунення вищезазначеної диспропорції прийнято постанову № 355, згідно з якою з 01.07.2012 р. установлено підвищення до пенсій, призначених до зазначеної дати відповідно до Закону № 2262, крім пенсій, призначених військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, у розмірі 11% пенсій, обчислених згідно зі статтями 13, 21 і 36 цього Закону, розмір якого з 01.09.2012 р. збільшено до 23%, а з 01.01.2013 р.до 35%.

При цьому постановою № 355 передбачено, що розміри пенсій, обчислені відповідно до Закону № 2262 з урахуванням доплат до попередніх розмірів пенсій згідно з п. 4 Порядку № 45, та підвищень, передбачених абзацом першим п. 1 постанови № 355, не можуть перевищувати розміри пенсій, обчислені відповідно до цього Закону, виходячи з грошового забезпечення, встановленого постановою № 1294, за відповідними посадами військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу станом на 01.04.2012 р.

Для визначення розміру підвищення, яке встановлюється до пенсій, відповідними міністерствами оформлено та подано до органів Пенсійного фонду України довідки про розмір грошового забезпечення, визначеного відповідно до постанови № 1294, станом на 01.04.2012 р.

З 01.09.2012 р. відбувся другий етап підвищення пенсій військовим пенсіонерам, внаслідок перерахунку середній розмір їх пенсій збільшився і становить 2227 грн. на місяць.

Відповідно до постанови № 952 підвищення до пенсії у разі втрати годувальника встановлюється незалежно від дати її призначення, якщо годувальнику було призначено пенсію згідно із Законом № 2262 до 01.07.2012 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42