ЄСВ

Виплати в натуральній формі

Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт при нарахуванні єдиного внеску на виплати, що здійснюються в натуральній формі?


Згідно з частиною першою ст. 9 Закону про ЄСВ єдиний внесок обчислюється з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі. Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Застосування підвищуючого коефіцієнта Законом про ЄСВ не передбачено.