ЄСВ

Використання прав об’єктів інтелектуальної власності

Чи нараховується та сплачується єдиний внесок на суми виплат, які здійснюються на користь фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, зокрема за використання прав та/або об'єктів інтелектуальної власності?


Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) регулюється ст. 1113 Цивільного кодексу, коли одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах, і за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері інтелектуальної власності (глава 75 Цивільного кодексу), що не є характерною ознакою договорів про виконання робіт (надання послуг).

Враховуючи зазначене, винагороди, що виплачуються згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, не є базою для нарахування єдиного внеску.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42