ЄСВ

Матеріальна допомога

Чи нараховується єдиний внесок на суми матеріальної допомоги?


Згідно з п. 14 розділу I Переліку № 1170 матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством у непередбачених (екстрених) випадках працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства, не є базою для нарахування єдиного внеску.

Відповідно до пп. 2.3.3 п. 2.3 розділу другого Інструкції № 5 матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 розділу третього цієї Інструкції), відноситься до заробітної плати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а отже, є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.