ЄСВ

Доходи фізичних осіб — нерезидентів

Чи нараховується єдиний внесок на заробітну плату фізичної особи — нерезидента, яка є штатним працівником підприємства?


Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Водночас платниками єдиного внеску є працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють у таких підприємствах на вищезазначених умовах.

Таким чином, за іноземних громадян, які працюють на підприємствах України на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, єдиний внесок сплачується на загальних підставах.