ЄСВ

Компенсація за невикористану відпустку

Чи нараховується єдиний внесок на суми компенсації за невикористану відпустку, яка нараховується працівнику у разі його смерті?


Специфіка розірвання трудового договору з працівником у зв’язку зі смертю полягає в тому, що оформлення припинення трудових відносин відбувається після фактичного їх припинення. Наказ (розпорядження) керівника підприємства про виключення з особового складу підприємства померлого працівника видається на підставі копії свідоцтва про смерть, в якому зазначено дату смерті працівника. Датою припинення трудових відносин є дата смерті працівника, яка не співпадає з датою видання наказу.

Отже, на виплати, нараховані померлому працівнику, у тому числі на суми компенсації за невикористану відпустку, за період, який закінчується днем його смерті, єдиний внесок нараховується та сплачується на загальних підставах.