ЄСВ

Відображення у звітності нарахувань за попередні періоди

Як відображаються у звітності до Пенсійного фонду України суми індексації, нараховані працівнику за попередні звітні періоди?


Відповідно до частини другої ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, за якими провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Згідно з пп. 4.3.3 п. 4.3 розділу IV Інструкції № 21-5 якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, ці суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому було здійснено нарахування.

Платники-роботодавці подають до органів Пенсійного фонду України звіт, форми та строки подання якого визначено Порядком № 22-2.

Враховуючи зазначене, у разі нарахування заробітної плати, в тому числі сум індексації, за попередні періоди у поточному місяці суми таких нарахувань відображаються у фонді оплати праці місяця, в якому проведено їх нарахування (відповідні графи таблиць 1 та 6 додатка 4 до Порядку № 22-2), тобто у звіті за поточний місяць.