ЄСВ

Повернення надміру сплаченої суми ЄСВ

Якщо фізична особа — підприємець помилково сплатила більшу суму єдиного внеску, який порядок повернення цієї суми?


Частиною тринадцятою ст. 9 Закону про ЄСВ визначено, що суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державним казначейством України.

Відповідно до п. 5 Порядку № 21-1 повернення коштів у разі помилкової або надмірної сплати суми єдиного внеску на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду здійснюється на підставі заяви платника, яка подається в довільній формі до органу Пенсійного фонду, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

У заяві обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові платника, ідентифікаційний номер (за наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягають поверненню.

До заяви платник обов’язково додає оригінал або копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок органу Пенсійного фонду.