Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
17.02.2012, № 7

Доповнено новим додатком форми податкових декларацій з податку на прибуток

Мінфін України затвердив наказ від 21.12.2012 р. № 1684 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрований Мін’юстом України 25.01.2012 р. за № 111/20424, щодо необхідності подання платниками податку до органу державної податкової служби разом з податковою декларацією переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого має бути включено операції, здійснені таким контрагентом.

Зазначеним наказом доповнено  три форми податкових декларацій окремим додатком ОК (операції з контрагентами), а саме: форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства; форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи; форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика.

Додаток ОК має два розділи. У першому розділі платники податку повинні відображати доходи у розрізі контрагентів — платників єдиного податку — фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб — суб’єктів господарювання, а у другому розділі — витрати у розрізі зазначених контрагентів.

У відповідних рядках додатка ОК зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або найменування платника; реєстраційний номер його облікової картки (серія та номер паспорта фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ.

У колонці 4 проти заповнених вищезазначеними даними рядків відображається загальна сума доходу без ПДВ. Слід зазначити, що у разі якщо з одним і тим самим контрагентом — платником єдиного податку протягом звітного (податкового) періоду проводилося декілька операцій, то відображаються узагальнені доходи (витрати) всі разом, тобто їх загальна сума без ПДВ.

Раїса Боліла,начальник відділу розробки та аналізу податкового законодавства з податку на прибуток та податкових платежів

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 21.10.2016 , № 39 Податок, сплачений за кордоном

  У підприємства залишилася не врахованою у зменшення податкових зобов’язань сума сплаченого податку за кордоном у 2015 р. Чи можна врахувати таку суму у зменшення податкового зобов’язання за підсумками дев’яти місяців 2016 р.?

   

 • 21.10.2016 , № 39 Оподаткування дивідендів, виплачених нерезиденту

  За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?

 • 21.10.2016 , № 39 Податок на прибуток підприємств

  Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

Усі матеріали розділу: «Консультації»