Податок на прибуток

Доповнено новим додатком форми податкових декларацій з податку на прибуток

Мінфін України затвердив наказ від 21.12.2012 р. № 1684 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрований Мін’юстом України 25.01.2012 р. за № 111/20424, щодо необхідності подання платниками податку до органу державної податкової служби разом з податковою декларацією переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого має бути включено операції, здійснені таким контрагентом.

Зазначеним наказом доповнено  три форми податкових декларацій окремим додатком ОК (операції з контрагентами), а саме: форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства; форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи; форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика.

Додаток ОК має два розділи. У першому розділі платники податку повинні відображати доходи у розрізі контрагентів — платників єдиного податку — фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб — суб’єктів господарювання, а у другому розділі — витрати у розрізі зазначених контрагентів.

У відповідних рядках додатка ОК зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або найменування платника; реєстраційний номер його облікової картки (серія та номер паспорта фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ.

У колонці 4 проти заповнених вищезазначеними даними рядків відображається загальна сума доходу без ПДВ. Слід зазначити, що у разі якщо з одним і тим самим контрагентом — платником єдиного податку протягом звітного (податкового) періоду проводилося декілька операцій, то відображаються узагальнені доходи (витрати) всі разом, тобто їх загальна сума без ПДВ.