Податок на прибуток

Повернення суми надміру сплаченого податку

У підприємства (юридичної особи) станом на 01.01.2013 р. існує переплата з податку на прибуток, яку воно має намір повернути. У який термін органи ДПС мають повідомити платника податку про позитивне рішення щодо повернення податку чи відмову з аргументованим поясненням причини неповернення переплати?


Пунктом 43.3 ст. 43 Податкового кодексу встановлено, що обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органу Державного казначейства України (п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу). Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування, бюджетних коштів для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.