Податок на прибуток

Сплата авансових внесків

Платник податку отримав дохід за 2012 р. менше ніж 10 млн. грн. Чи повинен він сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток за результатами І кварталу 2013 р., першого півріччя 2013 р., 9 місяців 2013 р.?..


Ні, платники податку на прибуток, у яких оподатковувані доходи за останній річний звітний податковий період є меншими ніж 10 млн. грн., не повинні сплачувати авансові внески з податку на прибуток. Такі платники сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансових внесків.

Крім того, відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу авансовий внесок не сплачують: новостворені підприємства, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові установи (організації). Обов’язок зі сплати щомісячних авансових внесків покладається на платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн. грн.