Новини

Ціни «в собі», або Гроші з обігу

Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради України законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений Міністерством доходів і зборів України спільно з представниками бізнесу та експертами. Після прийняття документа в країні може бути посилено контроль за зовнішньоекономічними операціями з пов'язаними особами, в тому числі з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах.


Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроект № 2515, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦУ). Кілька місяців норми документа обговорювалися з бізнесменами та експертами, і вже з 01.07.2013 р. після розгляду в парламенті він може набрати чинності. Система контролю за ТЦУ передбачає запровадження правил визначення цін для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних операціях із пов'язаними особами. Підприємства, які входять до складу однієї транснаціональної корпорації або промислової фінансової групи, що знаходяться в різних країнах, штучно створювали фінансові потоки між компаніями і давали змогу виводити ресурси за кордон й оптимізувати податкові зобов'язання. Як правило, контрагенти перебувають в офшорних зонах або на територіях із сприятливим оподаткуванням. В Україну ці кошти повертаються у вигляді кредитів або портфельних інвестицій.

Законопроект передбачає контроль операцій, обсяг яких з кожним контрагентом становить понад 50 млн. грн. на рік (без урахування ПДВ), і насамперед — з пов'язаними особами. Це, наприклад, юридична особа, яка безпосередньо або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи в розмірі 20% і більше або має повноваження на призначення 50% і більше складу наглядової ради компанії. Крім того, на контролі перебуватимуть операції між особами, якщо хоча б одна з них зареєстрована в країні або на території, в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5% і більше нижча, ніж в Україні. Перелік таких зон і територій визначатиме Кабінет Міністрів України. Податковий контроль за ТЦУ передбачає необхідність установлення відповідності цін в операціях рівню ринкової вартості. Використовуватимуться п'ять  методів, як і при визначенні звичайних цін: порівняння неконтрольованої ціни (аналогів продаж), ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку і розподілу прибутку. Якщо платник у контрольованій операції застосував ціну нижчу за звичайну, внаслідок чого виникає заниження податкового зобов'язання, то підприємство має право його самостійно відкоригувати і сплатити. Раз на рік, до 1 травня, платники подаватимуть звітність в електронному вигляді за контрольованими операціями, яка повинна містити в повному обсязі дані про пов'язаних осіб, опис операції і умови її проведення, а також характеристики товару, умови та строки розрахунків за операціями й обґрунту— 100 мінімальних заробітних плат. Однак з 01.07.2013 р. до 01.07.2014 р. штрафні санкції застосовуватимуться у розмірі 1 грн. Перевірка достовірності всіх даних може тривати до півроку, а контролюючі органи для визначення цін у контрольованих операціях використовуватимуть офіційно визначені урядом джерела інформації про ринкові ціни. Якщо цього недостатньо, — то ціни спеціалізованих аукціонів, статистичні дані, довідкові ціни комерційних видань.