Податок на прибуток

Податкова звітність страховика: особливості заповнення окремих показників при виплаті доходів нерезидентам

За підсумками 2012 р. страховики звітували за новою формою Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженою наказом № 759 (даліДекларація № 759). При заповненні окремих додатків до цієї Декларації у платників податку (страховиків) виникають запитання. Зокрема, до редакції «Вісника» надійшов лист з проханням надати роз'яснення щодо заповнення додатка ПН «Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок».

У цій статті пропонуємо детальніше розглянути порядок оподаткування страхових премій і страхових виплат на користь нерезидента та особливості заповнення страховиками додатка ПН до Декларації № 759.


Порядок оподаткування страхових премій та страхових виплат на користь нерезидента

Податковий кодекс зобов'язує резидентів та постійні представництва нерезидентів, які сплачують доходи на користь нерезидентів, утримувати та перераховувати до бюджету податок на прибуток з таких доходів і відповідно декларувати зазначені суми доходів та утриманий з них податок у податковій звітності.

Нагадаємо, що п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу передбачено порядок оподаткування страхових платежів за договорами страхування (перестрахування) ризиків на користь нерезидентів за «рейтинговим» податком у розмірі 12% від суми страхових платежів, сплачених за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування таких виплат, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) нерезидента не відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг.

Оскільки податок з перестрахових премій сплачується страховиком-резидентом за власний рахунок, а не за рахунок доходів, отриманих нерезидентом, то і положення міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування на зазначений пункт у частині оподаткування перестрахових премій, сплачених нерейтинговому перестраховику-нерезиденту, не поширюються.

До того окрім зазначеного механізму оподаткування страхових внесків п. 160.6 ст. 160 Кодексу передбачено порядок оподаткування страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів, а саме: страховики, які здійснюють страхові виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків за межами України на користь нерезидентів, оподатковують ці виплати за ставкою 4% від суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми, крім договорів з обов'язкових видів страхування на користь фізичних осіб — нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта».

Операції зі страхових виплат (страхових відшкодувань) можна поділити на два види:

  • виплати, що здійснюються страховиком-резидентом у вигляді страхового відшкодування страхувальникам-нерезидентам у межах договорів страхування;
  • виплати, що здійснюються страховиком-резидентом у вигляді частки страхового відшкодування на користь перестрахувальника-нерезидента у межах договорів перестрахування.

При цьому розмір перестрахувальної премії, переданої перестрахувальником перестраховику, і розмір відшкодування збитків перестраховика розраховуються перестрахувальником у співвідношенні, встановленому договором перестрахування. 

Як і у випадку з перестраховочними сумами, податок із суми страхових виплат на користь нерезидента сплачується за власний рахунок страховика, тому на ці операції міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування не поширюються.

Особливості заповнення страховиками додаткА ПН

Додаток ПН, як і у випадку попередньої форми декларації, затвердженій наказом № 97 (далі — декларація № 97), складається з табл. 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» та табл. 2 «Розрахунок прибутку від операцій із безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями» і заповнюється окремо щодо кожного нерезидента.

Водночас у Податковій декларації № 759 цей додаток доповнено табл. 3 «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань при здійсненні страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу ІІІ Податкового кодексу України». Раніше показники цієї таблиці містилися безпосередньо у формі декларації № 97. На сьогодні для зручності та спрощення самої форми декларації ці показники перенесено до додатка ПН — розглянемо їх детальніше.

Так, дані для заповнення табл. 3 у додатку ПН до Декларації № 759 беруться з додатка РН «Інформація про суми страхових платежів на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків» і додатка СВ «Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування».

Додаток РН містить дві таблиці. Показники табл. 1 передбачають надання інформації за договорами страхування (перестрахування), укладеними безпосередньо з іноземними перестраховиками, що мають високий рейтинг надійності (розпорядження № 2885), відповідно показники табл. 2 — за посередництвом перестрахових брокерів (розпорядження № 6763).

Крім того, виходячи із змісту табл. 2 платником податку зі сплачених страхових премій за договорами перестрахування з нерезидентами через перестрахових брокерів (постійні представництва брокерів-нерезидентів в Україні), є страховик. Він є податковим агентом, якому нерезидент повинен надати довідку (або її нотаріальну засвідчену копію), яка підтверджує його податковий статус згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 Податкового кодексу.

Оскільки брокерські винагороди не включаються до перестрахових премій, сплачених страховиками за договорами перестрахування з нерезидентами, перестраховий брокер — нерезидент є фактичним отримувачем (власником) доходу у вигляді брокерської винагороди, з суми якої страховик повинен сплатити податок у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Сума такої винагороди проставляється у рядку 18.11 табл. 1 додатка ПН.

У кожній таблиці додатка РН надається інформація за окремим договором перестрахування в розрізі нерезидентів. Далі суми сплачених страхових внесків додаються (складаються), після чого їх результат переноситься до рядка 21.4 табл. 3 додатка ПН, як це зазначено у виносці 4 додатка РН. Але переносити загальну суму всіх сплачених страховиком страхових внесків за договорами перестрахування (в тому числі через перестрахових брокерів) у табл. 3 не має сенсу, оскільки додаток ПН передбачає надання інформації окремо щодо кожного нерезидента. Тому, оскільки дані щодо кожного «рейтингового» нерезидента-перестраховика містяться в додатку РН, їх не складно буде проставити до рядка 21.4 табл. 3. У частині страхових платежів, сплачених у перестрахування окремим іноземним партнерам, що не мають належного рейтингу, дані проставляються і в рядку 21.1 табл. 3.

У додатку СВ страховики надають інформацію про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування та перестрахування з обов'язкових видів страхування, в якій загальною сумою (без ідентифікації нерезидентів, на користь яких здійснено страхову виплату) проставляється сума виплачених коштів за договорами з обов'язкових видів страхування фізичних осіб — нерезидентів та окремо сума коштів за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта». Узагальнена інформація щодо страхових виплат з обов'язкових видів страхування згідно із виноскою 2 в додатку СВ переноситься до вищезазначеного рядка 21.3 табл. 3 додатка ПН, який повинен заповнюватись окремо щодо кожного нерезидента.

Проте оскільки додаток ПН у шапці містить поля для заповнення інформації кожним нерезидентом (найменування, місцезнаходження, код нерезидента, назва і код країни, відмітка про наявність офшорного статусу), то рядки табл. 3 додатка ПН слід заповнювати окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи. Ці дані неможливо заповнити у випадку, якщо суми в табл. 3 додатка ПН узагальнено.

Тому платникам необхідно ідентифікувати кожного нерезидента за страховими виплатами (відшкодуваннями) з метою проставлення цих даних у рядку 21.3 табл. 3 (пільгові доходи за ставкою 0%), а також у рядку 21.2 табл. 3 (оподатковувані доходи за ставкою 4%).

З 01.01.2013 р. набрали чинності положення Закону № 5412, якими викладено в новій редакції ст. 156 Податкового кодексу, що регулює порядок оподаткування доходів від страхової діяльності. У зв'язку з цим вноситимуться відповідні зміни до Декларації № 759.