Рентна плата

Особливості обчислення та сплати збору за спеціальне використання води у 2013 році

Відповідно до ст. 46 Водного кодексу водокористування може бути двох видівзагальне та спеціальне. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб, і згідно зі ст. 49 Водного кодексу є платним.

Платників, об'єкти оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання води (далі — збір) визначено розділом ХVІ «Збір за спеціальне використання води» Податкового кодексу.

Законом № 5503 внесено зміни до Податкового кодексу та збільшено ставки збору за спеціальне використання води в середньому на 9,4%.

Норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування — з 04.01.2013 р.

Отже, при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2013 р. по 03.01.2013 р. включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2012 р., а починаючи з 04.01.2013 р.нові відповідно до Закону № 5503.

Порядок сплати податкових зобов'язань зі збору за спеціальне використання води у 2013 р. не змінився.

Базовий податковий (звітний) період для збору згідно зі ст. 328 Податкового кодексу дорівнює календарному кварталу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року, складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом № 1403, та подають їх органам ДПС за місцем податкової реєстрації.

У зв'язку зі зміною ставок протягом звітного періоду дані за І квартал 2013 р. у податковій декларації збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води слід відображати двома окремими рядками з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно» та «з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно».

За спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за І квартал 2013 р. платники мають подати дві звітні податкові декларації щодо цього збору: за період «з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно» та за період «з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно».

При цьому в заголовку податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, за якою здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 04.01.2013».

Обидві декларації приймають органи ДПС для проведення нарахувань збору за карткою особового рахунку платника податків.

Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за І квартал платниками збору не подається і відповідно не сплачується збір за І квартал.

При цьому платникам збору слід пам'ятати, що одночасно з податковими деклараціями вони мають подати органам ДПС копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води (п. 328.7 ст. 328 Податкового кодексу).