Інші податки

Визначення оціночної вартості нерухомості при оформленні договору дарування

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом про державне мито та Інструкцією № 811.


Статтею 1 Декрету про державне мито встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, передбачено ст. 2 Декрету про державне мито, а розміри ставок державного мита — ст. 3 цього Декрету.

Згідно зі ст. 719 Цивільного кодексу договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до пп. «а» п. 3 ст. 3 Декрету про державне мито ставка державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, встановлено у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).

Пунктом 5 розділу V Інструкції № 811 визначено, що при обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об'єктів нерухомості вартість таких договорів приймається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна.

Статтею 3 Закону № 2658 встановлено, що оцінка майна, майнових прав — це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в ст. 9 цього Закону (далі — нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України (абзац перший ст. 9 Закону № 2658).

Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України (абзац перший ст. 24 цього Закону).

Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні (абзац четвертий зазначеної статті).

Таким чином, оціночну вартість нерухомого майна для обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами об'єктів нерухомості (в тому числі при даруванні) визначають суб'єкти оціночної діяльності — суб'єкти господарювання, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.