Новини

Новацію — в дію!

Фахівцями Міністерства доходів і зборів України здійснюється розробка інформаційних карток стосовно кожної з адміністративних послуг, які надаються податковими та митними органами.

Законом України № 5203-VI «Про адміністративні послуги», який було прийнято 06.09.2012 р., закладено фундамент щодо впорядкування та розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах.

Одним із завдань, поставлених зазначеним Законом перед суб'єктами надання адміністративних послуг, є забезпечення права громадян на отримання повної та достовірної інформації про порядок надання таких послуг.

З цією метою Законом введено поняття інформаційної картки адміністративної послуги, що має бути розроблена та затверджена суб'єктом її надання на кожну адміністративну послугу.

В інформаційній картці адміністративної послуги передбачено розмістити таку інформацію:

  • найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, його місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту;
  • перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок і спосіб їх подання;
  • умови чи підстави для отримання адміністративної послуги;
  • плата за адміністративну послугу, розмір і порядок її внесення;
  • строк надання адміністративної послуги;
  • результат надання адміністративної послуги;
  • можливі способи отримання відповіді (результату);
  • акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.

При цьому суб'єкт надання адміністративних послуг зобов'язаний оприлюднити інформаційні картки на офіційному веб-сайті та у місцях здійснення прийому звернень.

Інформаційні картки оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті у розділі «Каталог послуг», а також у приміщеннях інспекцій, митниць, центрів обслуговування платників податків.

На сьогодні можна ознайомитися з переліком адміністративних послуг і порядком їх надання у Реєстрі адміністративних послуг, розміщеному за адресою www.me.gov.ua, а незабаром, у рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 р. № 13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг», — на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Ці та інші канали інформування громадськості забезпечать оперативний доступ до регламентів надання адміністративних послуг, та, як наслідок, підвищать якість обслуговування платників податків і зборів.


Валерій СИСОЄВ,
начальник відділу впровадження системи управління якістю у сфері послуг, що надаються ДПС,
Управління удосконалення процесів оперативної та управлінської діяльності ДПС
Департаменту розвитку та модернізації ДПС