ПДВ

Оподаткування ПДВ ІТ-послуг

Чи має право на податковий кредит підприємство, що надає ІТ-послуги, але не отримало свідоцтво на цю діяльність у січні 2013 р.? Чи має підприємство подати уточнену декларацію? Чи нараховуються податкові зобов’язання в такому разі?


Відповідно до п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово — з 01.01.2013 р. по 01.01.2023 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту до програмної продукції належать:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді Інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Платник податку здійснює окремий облік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

Отже, звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на окремих суб'єктів господарювання, а на операції з постачання програмної продукції.

Щодо формування податкового кредиту за операціями, звільненими від оподаткування, відповідно до п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу якщо платник податку придбає (виготовить) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Крім того, згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку було включено до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів/угод (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 зазначеного Кодексу).

Таким чином, з 01.01.2013 р. операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ, тобто податкові зобов'язання не нараховуються та, відповідно, податковий кредит за такими операціями не формується.