Рентна плата

Попередня оплата за угодами на постачання вугілля

У якому періоді підприємство має включити до доходу суми попередньої оплати за угодами на постачання вугілля для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини?


Згідно з пп. 263.6.1 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничо-добувного підприємства) за більшою з таких її величин:

  • за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
  • за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.

Відповідно до пп. 263.6.2 вище-зазначеного пункту у разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов'язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Суми попередньої оплати вартості обсягу (кількості) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що надійшли до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов'язань (поставки) за відповідним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, якщо такі господарські зобов'язання (поставки) виконано або мали бути виконані за відповідним договором.

При цьому якщо вугільна продукція відвантажується на виконання господарських договорів попередніх років, якими не обумовлено строки відвантаження (тобто за бухгалтерським обліком рахується кредиторська заборгованість за авансами, отриманими у розрізі кожної угоди), то при обчисленні вартості видобутої корисної копалини за фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини встановлюється за величиною суми вартості вугільної продукції, відвантаженої у податковому (звітному) пері-оді, яка зазначена у документах, що супроводжують цю товарну продукцію.

Водночас якщо у податковому (звітному) періоді розрахункова вартість вугілля більша, ніж ціна реалізації, то визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини здійснюється за розрахунковою вартістю.