Рентна плата

Застосування коефіцієнта рентабельності гірничо­добувного підприємства

Чи застосовується при обчисленні розрахункової вартості одиниці видобутого вугілля коефіцієнт рентабельності гірничо-добувного підприємства?


Згідно з пп. 263.6.9 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за формулою

          Вмп + (Вмп × Крмпе)

Цр = _______________________,

                    Vмп

де Вмп — витрати, обчислені згідно з підпунктами 263.6.5 — 263.6.8 цього пункту (у гривнях); Крмпе — коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб); Vмп — обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.

Відповідно до Положення № 865 геолого-економічна оцінка ділянки надр — це періодичний аналіз промислового значення запасів корисних копалин ділянки надр на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко-економічні показники і фінансові результати видобування корисних копалин відповідним гірничодобувним підприємством у межах такої ділянки. Згідно з п. 25 зазначеного Положення повторна державна експертиза та оцінка запасів родовищ корисних копалин проводиться через кожні п'ять років експлуатації ділянки надр або за інших зазначених умов.

Пунктом 27 Класифікації № 432 установлено, що умовно балансові та позабалансові запаси, що залучаються до розробки, переводяться до балансових. Відповідно, запаси корисних копалин, що рентабельно розробляються на ділянках надр, де геолого-економічну оцінку ще не виконано, слід розглядати як балансові видобувні запаси.

Як зазначено в абзаці шостому п. 3 цієї Класифікації, ознакою балансових видобувних запасів корисних копалин є рентабельність виробничої діяльності гірничодобувного підприємства з їх розробки, що перевищує ставку рефінансування Нацбанку України.

Таким чином, при обчисленні розрахункової вартості видобутої корисної копалини застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства.

Державна комісія України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України щороку встановлює тимчасовий коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства (Крмпе) для застосування платниками при обчисленні податкових зобов'язань по ділянках надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин та належне визначення цього коефіцієнта ще не виконано. Так, величина коефіцієнта в 2012 р. становила 0,125 (лист № 502/07).