Рентна плата

Кошти, передбачені у держбюджеті для часткового покриття витрат підприємств

Чи прирівнюється державна підтримка на часткове покриття витрат собівартості готової товарної вугільної продукції, яку отримує підприємство як планово-дотаційне, до субвенцій у цілях обчислення розрахункової вартості видобутого вугілля?


Відповідно до пп. 263.6.6 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу у разі якщо мають місце державні субвенції для гірничодобувних підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.

При цьому Податковим кодексом не надано визначення терміна «субвенція». Згідно з п. 5.3 ст. 5 цього Кодексу терміни, що застосовуються у ньому і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Визначення цього терміна надає Бюджетний кодекс: субвенції — міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції (п. 48 ст. 2 глави 1 розділу I), у свою чергу, міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого (п. 32 ст. 2 глави 1 розділу I).

Тобто в розумінні чинного законодавства субвенцією є кошти, що передаються між бюджетами, а не з бюджету до підприємства.

Таким чином, кошти, передбачені в держбюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції, не належать до субвенцій у значенні, встановленому Бюджетним кодексом.

Слід зазначити, що термін «планово-дотаційні підприємства» законодавством України не визначено. Але Податковим кодексом передбачено коригуючий коефіцієнт 0,01 до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин при видобуванні запасів з родовищ, які у порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси (п. 263.10 ст. 263 Кодексу).

Абзацом восьмим п. 3 Класифікації № 432 визначено, що критеріями для дотаційних запасів корисних копалин є ефективність видобутку і використання корисних копалин гірничодобувним підприємством (промислом), що проектується, визначена Державною комісією по запасах корисних копалин, можлива тільки за умови надання користувачу надр податкових пільг, субсидій, дотацій або інших видів підтримки за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Дотаційні запаси родовищ корисних копалин обліковуються в Державному балансі корисних копалин окремо із зазначенням конкретних користувачів надр.

Отже, гірничодобувні підприємства, що здійснюють видобування корисних копалин, які обліковуються у Державному балансі корисних копалин як дотаційні запаси, мають право застосовувати до ставок плати за користування надрами коригуючий коефіцієнт 0,01.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42