Рентна плата

Використання підземних вод для власних технологічних потреб

Чи є об’єктом оподаткування платою за користування надрами обсяг дренажної шахтної води, що відкачується з метою усунення шкідливого впливу підтоплення гірничих виробіток та частина якої використовується шахтами на власні виробничі потреби?


Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин за кожною наданою в користування ділянкою надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин (пп. 263.2.1 п. 263.2 ст. 263 Податкового кодексу).

Пунктом 263.9 зазначеної статті визначено, зокрема, ставку плати за користування надрами для видобування корисних копалин для прісних підземних вод за одиницю видобутих корисних копалин.

До об'єкта оподаткування не належать дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі запасів корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд, і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за винятком обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов'язаних з видобуванням корисних копалин (пп. «г» пп. 263.2.3 п. 263.2 ст. 263 Податкового кодексу). До переліку корисних копалин, що не належать до об'єкта оподаткування плати за користування надрами, не входять обсяги води, що використовуються шахтами на пилозаглушення.

Таким чином, суб'єкти господарювання, що отримують економічну вигоду від використання підземних вод та які використовують воду для власних технологічних потреб, є платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, за ставками плати для прісних підземних вод.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42