Єдиний податок

Здійснення аудиторської діяльності фізичною особою — підприємцем

У цій статті розглянемо актуальні на сьогодні для фізичних осіб — підприємців питання, чи може підприємець бути аудитором та яку систему оподаткування він може застосовувати.


Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, регулюється Законом про держреєстрацію.

Відповідно до статей 42, 43 Господарського кодексу підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право вільного вибору видів підприємницької діяльності, а також без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, не заборонену законом. При цьому особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Держава гарантує всім підприємцям незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності рівні права та рівні можливості для залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів (ст. 47 Господарського кодексу), зокрема самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону (ст. 44 цього Кодексу).

Аудиторська діяльність регулюється ст. 362 Господарського кодексу, Законом про аудит та іншими прийнятими згідно з ними нормативно-правовими актами і визнається як діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне та методичне забезпечення аудиту і надання інших аудиторських послуг.

Аудитором може бути фізична особа, яка отримала сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право об'єднатися з іншими аудиторами у спілку з дотриманням вимог законодавства (ст. 364 Господарського кодексу). Умови та порядок здійснення аудиторської діяльності, права й обов'язки аудиторів та аудиторських організацій визначаються Законом про аудит.

Статтею 4 зазначеного Закону встановлено, що аудитор має право займатись аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Важливо зазначити, що аудиторські фірми та аудитори, зареєстровані як фізичні особи — підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (ст. 11 Закону про аудит).

Аудиторам забороняється безпосередньо займатись іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Згідно зі ст. 365 Господарського кодексу Аудиторська палата України — самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатись аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів. Правовий статус і порядок діяльності Аудиторської палати України визначаються Законом про аудит й іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Згідно зі ст. 10 цього Закону сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Право на отримання сертифіката мають фізичні особи з вищою економічною або юридичною освітою, документ про здобуття якої визнається в Україні, які володіють необхідними знаннями з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, мають досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України.

Статтею 11 Закону про аудит передбачено, що Реєстр аудиторських фірм та аудиторів — це база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці. Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України.

На сьогодні існують дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Податкового кодексу і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок ведення обліку доходів і витрат. Тому кожна фізична особа — підприємець самостійно за власним бажанням може обрати той із можливих способів оподаткування, який найбільше відповідає особливостям та умовам здійснення її підприємницької діяльності.

Проте слід зазначити, що відповідно до пп. 291.5.2 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, від провадження господарської діяльності у сфері аудиту, регулюється ст. 177 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42