Юридична практика

Митна вартість товарів і відомості про її визначення повинні базуватися на об’єктивних, документально підтверджених даних

Суть справи. Під час проведення перевірки фізичної особи — підприємця (ФОП) митним органом встановлено порушення вимог п. 2 ст. VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі і статей 264, 273 Митного кодексу (чинного на момент виникнення спірних правовідносин), що призвело до заниження митної вартості на загальну суму 4 817 584,76 грн. та несплати обов'язкових платежів у розмірі 963 516,97 грн. з ПДВ.

ФОП, не погоджуючись із позицією митного органу, вважає, що повідомлення-рішення за формою «Р» від 21.06.2012 р. є протиправним та підлягає скасуванню.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд у справі № 2а/2470/1667/12, відмовляючи в позові, встановив таке.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців ФОП зареєстрована Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради як фізична особа — підприємець і є платником єдиного податку.

31.05.2012 р. представниками митного органу проведено невиїзну документальну перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів. За результатами перевірки складено акт.

Перевіркою встановлено, що позивачем відповідно до зовнішньоекономічного конт-ракту від 25.09.2009 р. за ВМД від 02.10.2009 р., від 08.10.2009 р., від 10.10.2009 р., від 13.10.2009 р., від 17.12.2009 р., від 23.12.2009 р., від 30.01.2010 р., від 11.02.2010 р. було здійснено митне оформлення товару «пряжа багатокручена з синтетичних штапельних волокон 100% акрилу, не розфасована для роздрібної торгівлі, кольорова, пофарбована» (країна-виробник — Туреччина, фірма-виробник «A», торговельна марка «AK») загальною вагою 154 229,6 кг фактурною вартістю 0,55 дол. США/кг, за скоригованим декларантом рівнем митної вартості 1,05 та 1,37 дол. США/кг.

Як підстава для переміщення через митний кордон України, нарахування відповідних митних платежів та митного оформлення в Чернівецькій обласній митниці товару «пряжа акрилова» митному органу в кожному випадку окремо було подано документи: зовнішньоекономічний контракт від 25.09.2009 р. між фірмою «M» та ФОП, CMR, CARNET TIR, інвойси.

Згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту від 25.09.2009 р. компанія «M» зобов'язалася поставити товар (пряжа акрилова  турецького виробництва) ФОП на умовах DDU (Інкотермс-2000) з вільної економічної зони Free Zone-Russe, Болгарія, який у свою чергу зобов'язувався прийняти товар і оплатити його вартість за ціною 0,55 дол. США/кг вагою 200 000 кг. Сторони домовилися, що розрахунок за товар ФОП здійснює шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок компанії «M».

З метою здійснення контролю після завершення операцій митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон України Чернівецькою обласною митницею здійснено запит до митних органів іноземних держав за ВМД від 11.02.2010 р.

Листом Держмитслужби України до Чернівецької обласної митниці направлено відповідь митної адміністрації Республіки Болгарія щодо вартості товару «пряжа акрилова» на запит від 13.01.2011 р., відповідно до якого зазначений товар було ввезено з Туреччини до Болгарії та розміщено на території вільної економічної зони Free Zone-Russe, Болгарія, з якої його було експортовано до України на адресу ФОП. Під час посередницької операції при митному оформленні експорту з митної території Болгарії до України вартість товару було зменшено в 4 — 9 разів.

За результатами опрацювання матеріалів та проведеного аналізу митного оформлення ввезення товару до вільної економічної зони (Free Zone-Russe, Болгарія) здійснено відповідно до інвойсу від 08.02.2010 р., CMR від 08.02.2010 р., CARNET TIR від 08.02.2010 р.

З даних документів випливає, що виробник товару «A» продав товар «пряжа 100% акрилу товщиною 2/32, намотана на конус» вагою 19 217,9 кг на адресу компанії «U». Транспортування здійснювалося перевізником — Особою 2 до вантажоотримувача товару — компа-нії «U» Free Zone-Russe. Вартість товару на умовах поставки FOB Istanbul становила 96 089,5 дол. США (5 дол. США/кг).

Вивезення з вільної економічної зони Free Zone-Russe здійснено відповідно до інвойсу від 10.02.2010 р., СMR від 10.02.2010 р., CARNET TIR від 10.02.2010 р. Цими документами встановлено, що компанія «M» на адресу ФОП здійснила продаж товару «пряжа 100% акрилу товщиною 2/32, намотана на конус» (країна-виробник — Туреччина, фірма-виробник «A») вагою 19 217,9 кг. Транспортування здійснювалося перевізником — Особою 2. Вартість товару на умовах поставки DDU Чернівці — 10 569,85 дол. США (0,55 дол. США/кг).

За результатами опрацювання матеріалів та проведеного аналізу митного оформлення встановлено, що згідно з вантажними митними деклараціями позивачем було здійснено вісім митних оформлень вищеза-значеного товару вагою 154 229,6 кг. На підставі виявлених під час перевірки порушень встановлено, що позивачем занижено податкові зобов'язання з ПДВ за ВМД, а саме:

ВМД від 02.10.2009 р. — у сумі 125 138,64 грн.;

ВМД від 08.10.2009 р. — у сумі 125 677,18 грн.;

ВМД від 10.10.2009 р. — у сумі 128 186,74 грн.;

ВМД від 13.10.2009 р. — у сумі 123 391,31 грн.;

ВМД від 17.12.2009 р. — у сумі 117 686,96 грн.;

ВМД від 23.12.2009 р. — у сумі 114 657,27 грн.;

ВМД від 30.01.2010 р. — у сумі 113 636,02 грн.;

ВМД від 11.02.2010 р. — у сумі 115 142,85 грн.

За результатами перевірки встановлено порушення позивачем вимог п. 2 ст. VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, статей 264, 273 Митного кодексу, що призвело до заниження митної вартості на загальну суму 4 817 584,76 грн. та відповідно не стягнуто обов'язкові платежі у розмірі 963 516,97 грн. з ПДВ.

Не погоджуючись із висновками, викладеними в акті перевірки, ФОП подав до Чернівецької обласної митниці письмові заперечення.

Розглянувши заперечення на акт перевірки, відповідач повідомив позивачу про те, що Чернівецька обласна митниця не може врахувати надані заперечення.

На підставі акта перевірки митним органом прийнято податкове повідомлення-рішення за формою «Р» від 21.06.2012 р., яким визначено суму податкового зобов'язання з ПДВ з товарів, ввезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності, на суму 1 204 396,21 грн.

Відповідно до частини першої ст. 72 Митного кодексу митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Частиною першою ст. 69 вищезазначеного Кодексу визначено, що незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний конт-роль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи.

Аналіз наведених норм свідчить про можливість митного конт-ролю після завершення митного оформлення за умови обґрунтованої підозри, що під час пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України було допущено порушення законодавства України.

Відповідно до п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу контролюючий орган, крім випадків, зазначених у п. 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, встановлених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо таку податкову декларацію було подано пізніше,за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір щодо такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з п. 54.4 ст. 54 Податкового кодексу в разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України або територію вільної митної зони чи вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони, які відрізняються від задекларованих під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов'язання платника податків шляхом проведення дій, визначених п. 54.3 цієї статті, на підставі відомостей, зазначених у таких документах.

За результатами здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після завершення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України шляхом проведення перевірок, у тому числі невиїзних документальних, системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, митним органом складається акт про результати перевірки.

Таким чином, митні органи мають 1095 днів від дати оформлення ВМД на здійснення митного контролю за товаром, митне оформлення якого здійснено, та в разі виявлення заниження суми податкового зобов'язанняпроведення його донарахування.

З урахуванням зазначеного тверд-ження ФОП про те, що у митного органу відсутні підстави для здійснення митного контролю за товаром, митне оформлення якого здійснено, суд вважає безпідставним та необґрунтованим.

Система визначення митної вартості товарів ґрунтується на загальних принципах митної оцінки, прийнятих у міжнародній практиці. Міжнародно-правовим стандартом, на який зорієнтовано українське митне законодавство, є угоди щодо застосування ст. VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, частиною другою якої визначено, що оцінка ввезеного товару для митних цілей повинна бути заснована на дійсній вартості товару, що оподатковується митом, або аналогічного товару і не повин-на ґрунтуватися на вартості товару віт-чизняного походження або на довільних чи фіктивних оцінках.

Відповідно до частини першої ст. 262 Митного кодексу митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.

Згідно зі ст. 264 цього Кодексу заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення повинні базуватися на об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

З матеріалів справи встановлено, що при декларуванні товару за наслідками консультацій з митним органом ФОП самостійно скоригував та визначив його митну вартість за резервним методом згідно з нормами ст. 273 Митного кодексу.

Держмитслужба України отримала від митної адміністрації Республіки Болгарія відповідь на запит про те, що товар (пряжа акрилова) було ввезено з Республіки Туреччина до Республіки Болгарія та розміщено на території вільної економічної зони Free Zone-Russe, з якої його було експортовано до України на адресу ФОП. Під час посередницької операції при митному оформленні експорту з митної території Болгарії до України вартість товару було зменшено в 4 — 9 разів, що стало підставою для здійснення митним органом перевірки повноти нарахування та сплати податків ФОП.

З матеріалів справи встановлено, що згідно з інформацією митної адміністрації Республіки Болгарія виробник товару «A» (Туреччина) продав товар «пряжа 100% акрилу товщиною 2/32, намотана на конус» вагою 19 217,9 кг на адресу компанії «U», який було ввезено до вільної економічної зони Free Zone-Russe, Болгарія, відповідно до інвойсу від 08.02.2010 р., CMR від 08.02.2010 р., CARNET TIR від 08.02.2010 р. Транспортування здійснювалося перевізником — Особою 2 до вантажоотримувача товару — компанії «U» Free Zone-Russe. Вартість товару на умовах поставки FOB Istanbul згідно з інвойсом від 08.02.2010 р. становила 96 089,5 дол. США (5 дол. США/кг).

Вивезення з вільної економічної зони Free Zone-Russe здійснено відповідно до інвойсу від 10.02.2010 р., СMR від 10.02.2010 р., CARNET TIR від 10.02.2010 р. Цими документами встановлено, що компанія «M» згідно із зовнішньоекономічним контрактом від 25.09.2009 р. на адресу ФОП здійснила продаж товару «пряжа 100% акрилу товщиною 2/32, намотана на конус» (країна-виробник — Туреччина, фірма-виробник «A») вагою 19 217,9 кг. Транспортування здійснювалося тим самим транспортним засобом та перевізником — Особою 2. Вартість товару на умовах поставки DDU Чернівці становила вже 10 569,85 дол. США (0,55 дол. США/кг).

Крім того, з матеріалів справи випливає, що за інформацією МЗС України та СБУ в Чернівецькій області компанії «U» та «M» в Болгарії не зареєстровано (в Торговому реєстрі Міністерства юстиції Республіки Болгарія інформація про них відсутня).

Під «дійсною вартістю» слід розуміти ціну, за яку під час та в місці, визначених законодавством імпортуючої країни, такий чи подібний товар продається або пропонується до продажу при звичайному ході торгівлі за умов повної конкуренції. Тою мірою, якою на ціну такого чи подібного товару впливає кількість окремої трансакції, ціна, що розглядається, повинна єдиним способом пов'язуватися або з порівнюваними кількостями, або з кількостями, не менш сприятливими для імпортерів, ніж ті, в яких більший обсяг товарів продається у торгівлі між країнами експорту та імпорту (п. 2 ст. VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі).

На підставі отриманої від митних органів Болгарії інформації встановлено, що товар продано з вільної економічної зони за вартістю, значно меншою (вартість продажу посередником — 0,55 дол. США/кг), ніж ввезено до вільної економічної зони (вартість продажу виробника — 5,0 дол. США/кг). Оскільки наявна у митного органу цінова інформація щодо ідентичного товару (фірма-виробник «A») становить 5 дол. США/кг, то митна вартість товару за ВМД від 11.02.2010 р. становитиме: 5 дол. США/кг х 19 217,9 кг = 96 089,5 дол. США/кг, враховуючи транспортні витрати до кордону України 1098,7 км (Стамбул — Русе — Порубне) х 1,4 євро/км = 1538,18 євро, розраховані відповідно до листа № 16/1-848-ЕП.

Зазначені обставини свідчать про заниження позивачем митної вартості товару та відповідно бази оподаткування при ввезенні товару на митну територію України.

Митним органом аналогічно здійснено аналіз митного оформлення позивачем товару за ВМД від 02.10.2009 р., від 08.10.2009 р., від 10.10.2009 р., від 13.10.2009 р., від 17.12.2009 р., від 23.12.2009 р., від 30.01.2010 р., від 11.02.2010 р. за зовнішньоекономічним конт-рактом від 25.09.2009 р. загальною вагою 154 229,6 кг та встановлено заниження митної вартості товару на загальну суму 4  817  584,76 грн. і відповідно не стягнуто обов'язкових платежів у розмірі 963  516,97 грн. з ПДВ.

Оскільки згідно зі ст. 261 Митного кодексу митна вартість товарів використовується для нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), то її заниження призвело до заниження податкових зобов'язань, які справляються при ввезенні товарів на митну територію України.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що перевіркою правильно встановлено порушення ФОП вимог п. 2 ст. VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, статей 264, 273 Митного кодексу, що призвело до заниження митної вартості та несплати обов'язкових платежів на загальну суму 963 516,97 грн., а тому прийняте за результатами перевірки податкове повідомлення-рішення за формою «Р» від 21.06.2012 р. є правомірним та скасуванню не підлягає.

У процесі розгляду справи не встановлено інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

Чернівецькою обласною митницею доведено правомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення. Таким чином, суд дійшов висновку, що адміністративний позов ФОП до Чернівецької обласної митниці про визнання протиправним податкового повідомлення-рішення та про його скасування задоволенню не підлягає.