Митна справа

Декларування товару вартістю до 500 євро

Громадянин здійснив у Німеччині покупки вартістю до 500 євро і хоче привезти товар в Україну на власному автомобілі. Чи підлягає цей товар декларуванню та чи є об'єктом оподаткування митними платежами?


Згідно з частиною першою ст. 374 Митного кодексу товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до ст. 197 Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

Переліки товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТ ЗЕД), на які встановлено обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, затверджено постановою № 436.

Статтею 366 Митного кодексу затверджено двоканальну систему митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один із двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

Частиною другою цієї статті визначено, що канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначено для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Канал, позначений символами червоного кольору («червоний коридор»), призначено для всіх інших громадян.

Громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою.

Відповідно до частин п'ятої — шостої ст. 265 Митного кодексу:

декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені;

декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.

Згідно з пунктами 1.3, 1.13, 2.9 Порядку № 614:

  • при декларуванні товарів уповноваженою особою у верхньому лівому куті лицьового
    та/або зворотного боку декларації вчиняється запис «За дорученням» і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка (за наявності)), а також прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта довірителя;
  • декларація, оформлена посадовою особою митного органу, передається громадянину або уповноваженій особі;
  • детальні відомості про товари, що декларуються письмово за бажанням громадянина, наводяться в п. 4 митної декларації, форму якої затверджено постановою № 431.