Соціальне страхування

Медичне страхування працівників

Чи включаються до витрат підприємства витрати за договорами з медичного страхування працівників?


В абзаці першому п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) зазначається, що до витрат платника податку включаються внески на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством. До складу витрат відносяться також внески відповідно до договорів довгострокового страхування життя та будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення, проте загальний обсяг суми таких внесків не повинен перевищувати 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Підпунктом 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу також передбачено, що до складу витрат підприємства-страхувальника відносяться будь-які витрати зі страхування перелічених у цьому пункті ризиків, крім страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Таким чином, положення Податкового кодексу прямо вказують на можливість включення до витрат підприємства-страхувальника страхових платежів з медичного страхування або страхування інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, лише у разі законодавчого врегулювання обов’язкового медичного страхування в Україні.