Бухоблік

Амортизація основних засобів, придбаних у фізичних осіб — підприємців

Чи включаються до складу витрат у 2012 р. амортизаційні відрахування основних засобів, придбаних у фізичних осіб — підприємців та введених в експлуатацію в 2011 р.? Як потрібно було нараховувати амортизацію за таких умов у 2012 р.?


Законом України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» внесено зміни до Податкового кодексу, якими з 01.01.2012 р. виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 цього Кодексу, яким обмежувалося віднесення до складу витрат платника податку на прибуток витрат, понесених у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця.

Тобто починаючи з 01.01.2012 р. платники податку на прибуток на загальних підставах можуть формувати витрати за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку.

Таким чином, у разі придбання протягом 2011 р. у платника єдиного податку — фізичної особи основних засобів (нематеріальних активів) платник податку на прибуток починаючи з I кварталу 2012 р. має право включати до складу витрат нараховану амортизацію таких засобів (активів).

Для цілей амортизації враховується первісна вартість придбаного об’єкта основного засобу (нематеріального активу) за вирахуванням сум накопиченої амортизації станом на 01.01.2012 р.