Бухоблік

Продаж недобудованого основного засобу

Підприємство планує продати недобудований основний засіб. Як відобразити таку операцію в податковому обліку?


У податковому обліку витрати на будівництво (виготовлення) основного засобу не відображаються до введення такого об’єкта в експлуатацію. Після завершення будівництва і введення в експлуатацію відповідного об’єкта первісна вартість такого засобу збільшується на суму накопичених сум витрат, пов’язаних з будівництвом такого капітального активу та введенням його в експлуатацію. У разі придбання, добудови та введення в експлуатацію незавершеного об’єкта будівництва первісна вартість такого об’єкта збільшується на суму витрат, пов’язаних з його придбанням, добудовою та введенням в експлуатацію.

Отже, у звітному податковому періоді, в якому було здійснено продаж об’єкта недобудованого основного засобу, до доходів платника податку включаються доходи, отримані (нараховані) від такого продажу, а до витрат — сума витрат, пов’язаних із створенням або придбанням зазначеного активу.

Водночас у разі якщо продавець та/або покупець відповідають ознакам пов’язаних осіб або об’єкт незавершеного будівництва реалізується платникам податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платниками цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, то доходи та витрати відображаються у податковому обліку з урахуванням норм пп. 153.2.1 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу, тобто із застосуванням звичайних цін.