ПДВ

Реєстрація в ЄРПН податкових накладних, виписаних кінцевому споживачеві

Чи потрібно реєструвати в електронному реєстрі податкових накладних податкові накладні, виписані на надання послуг кінцевому споживачу один раз на місяць за операціями, що мають циклічний порядок, сума яких перевищує 60 тис. грн. з ПДВ?


Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця.

Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця (п. 201.6 ст. 201 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 (далі — Порядок № 1379), у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів, один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.

Пунктом 8 Порядку № 1379 передбачено, що у разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, усі примірники податкових накладних залишаються в особи, що їх виписала.

Отже, податкова накладна, у тому числі зведена податкова накладна, складається та видається лише покупцю, який зареєстрований як платник ПДВ.

Порядком № 1379 (п. 8.4) надано можливість складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо податкову накладну не було виписано на ці операції) у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку).

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

На виконання зазначеного пункту Податкового кодексу постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, п. 4 якого передбачено, що податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця, не підлягають реєстрації в ЄРПН.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, усі примірники яких залишаються в особи, що їх виписала, зокрема податкові накладні, складені за щоденними підсумками операцій, не підлягають реєстрації в ЄРПН.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42