ПДВ

Нарахування бонусів

Підприємство-імпортер отримало від постачальника-нерезидента кредит-ноту (нарахований бонус) на зменшення заборгованості перед постачальником. Як правильно відобразити в податковому обліку з ПДВ отримання кредит-ноти? Чи потрібно коригувати податковий кредит?


Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України.

Під терміном «постачання послуг» слід розуміти будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, або іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Маркетингові послуги (маркетинг) — послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків (пп. 14.1.108 вищезазначеного пункту Кодексу).

Отже, одним із методів просування товарів постачальника на ринку є мотиваційні нарахування (премії, бонуси, інші заохочення) на користь третіх осіб (організацій), які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дистриб’ютори).

Оскільки мотиваційні нарахування спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг.

Враховуючи зазначене, мотиваційні нарахування (маркетингові послуги) є об’єктом оподаткування ПДВ, місцем постачання яких відповідно до п. 186.4 ст. 186 Податкового кодексу є місце реєстрації їх постачальника.

Отже, у разі отримання підприємством-імпортером кредит-ноти (нарахованого бонуса) на зменшення заборгованості перед постачальником-нерезидентом коригування податкового кредиту не проводиться, а підприємством-імпортером на вартість (розмір) зазначеного бонуса нараховуються податкові зобов’язання та виписується податкова накладна в порядку, передбаченому законодавством.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42