Інші податки

Несвоєчасне внесення плати за торговий патент

До редакції «Вісника» звернулася фізична особапідприємець, яка здійснює діяльність з надання побутових послуг населенню, а саме послуг з виготовлення фотографій для документів, портретів, сімейних фотографій тощо, та сплатила cуму збору за квітень після закінчення граничного строку сплати20.03.2013 р. Чи буде у цьому випадку анульовано дію патенту через несвоєчасну сплату? Розглянемо зазначену ситуацію.


Згідно зі ст. 10 Податкового кодексу збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі — збір) належить до місцевих податків і зборів та є обов'язковим до сплати на території відповідних територіальних громад.

Платниками збору відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 зазначеного Кодексу є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують у встановленому цією статтею порядку торгові патенти та здійснюють, зокрема, діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Перелік платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент, затверджено постановою № 1258. До цього переліку включено послуги з виконання фоторобіт (коди 01.140.01 — 01.140.12).

Граничні строки сплати збору за провадження діяльності з надання платних послуг визначено пп. 267.5.2 п. 267.5 ст. 267 Податкового кодексу, а саме — щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному.

Тобто останнім днем сплати збору за провадження діяльності з надання платних послуг встановлено 15 число місяця, що передує звітному. У разі якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, сплата збору здійснюється не пізніше останнього робочого (банківського) дня, що передує законодавчо встановленому граничному строку сплати.

Пунктом 125.1 ст. 125 Податкового кодексу встановлено, що несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору в порядку та строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50% ставок збору, встановлених ст. 267 зазначеного Кодексу.

Відповідно до пп. 267.7.4 п. 267.7 ст. 267 Податкового кодексу в разі невнесення суб'єктом господарювання збору в установлений цією статтею строк дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося таке порушення.

При цьому якщо суб'єкт господарювання, в якого анульовано дію патенту, продовжує здійснювати діяльність, передбачену ст. 267 Податкового кодексу, вважається, що така діяльність здійснюється без отримання відповідних торгових патентів з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося таке порушення.

Відповідальність за здійснення діяльності без отримання відповідних торгових патентів передбачено п. 125.1 ст. 125 зазначеного Кодексу.

Отже, торговий патент підлягає анулюванню, якщо суб'єкт господарювання не вніс плату за торговий патент до першого числа звітного місяця (кварталу) з одночасним нарахуванням штрафу у розмірі 50% ставки збору.

У даному випадку суб'єкт господарювання здійснив сплату до першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося порушення граничних строків сплати збору, і до нього буде застосовано лише штраф за несвоєчасну сплату відповідно до п. 125.1 ст. 125 Податкового кодексу.