Єдиний податок

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж

До редакції «Вісника» надійшов лист від підприємства, що має ліцензію провайдера програмної послуги, видану Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення (КВЕД 2010-60.20). Також підприємство має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі зв’язку та інформатизації (далі — НКРЗІ), на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж та здійснює технічне обслуговування власних і орендованих телекомунікаційних мереж (прокладає кабелі до нових абонентів кабельного телебачення власними силами). Чи має право таке підприємство перейти на спрощену систему оподаткування?


Правову основу діяльності у галузі телекомунікацій встановлено Законом про телекомунікації, ст. 3 якого визначено, що сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв’язку України.

Відповідно до визначень, наведених у ст. 1 цього Закону:

  • провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
  • оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
  • телемережі — телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Відповідно до ст. 42 Закону про телекомунікації діяльність у галузі телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

Згідно з п. 7 ст. 42 зазначеного Закону види діяльності у сфері телекомунікацій, зокрема надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж підлягають ліцензуванню.

Тобто діяльність у сфері надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації власних і орендованих телемереж належить до діяльності у галузі зв’язку, яка підлягає ліцензуванню.

При цьому згідно зі ст. 38 Закону «Про телекомунікації» провайдер телекомунікацій не може користуватись правом на отримання ліцензій відповідно до цього Закону.

Послуги з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж можуть надавати оператори телекомунікацій за умови включення до реєстру та отримання відповідних ліцензій, передбачених п. 7 ст. 42 Закону про телекомунікації, а також провайдери телекомунікацій на мережі оператора за умови включення їх до реєстру та на підставі договору з цим оператором, копії його ліцензії, виданої НКРЗІ (додаток 5 до Порядку № 560).

У даному випадку підприємство є оператором телекомунікацій, може надавати послуги з технічного обслуговування та експлуатації телемереж і має відповідну ліцензію НКРЗІ.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Пунктом 291.3 ст. 291 Податкового кодексу визначено, що юридична особа чи фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Водночас пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню) не можуть бути платниками єдиного податку.

Таким чином, суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, яка є складовою частиною галузі зв’язку, є оператором телекомунікацій та має ліцензію НКРЗІ на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж, не може обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, оскільки не відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.