Соціальне страхування

Призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Розглянемо, у чому відмінність призначення пенсії за віком на пільгових умовах згідно зі ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення і ст. 100 цього Закону (особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення) та як це впливає на розмір пенсій.


Призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи  чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам.

Працівники, які зайняті повний робочий день на інших роботах у шкідливих і важких умовах праці, — за Списком № 2, і за результатами атестації робочих місць мають право на пенсію: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років — на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи у шкідливих і важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи — чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам.

Згідно зі ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення особам, які відпрацювали до набрання чинності цим Законом на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

  • особам, які мають на день введення в дію цього Закону (01.01.92 р.) повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше діючим законодавством;
  • особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13, 14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

Повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків (п. 2 Порядку № 383).

Списки для визначення права на пільгову пенсію

При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92 р.

Результати атестації робочого місця впливають на призначення пенсії на пільгових умовах

Згідно з п. 4 Порядку № 442 атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Зазначений Порядок набрав чинності з 21.08.92 р., а це значить, що при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92 р. відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджено результатами атестації.

Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо протягом цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Такий самий порядок застосовується у разі припинення діяльності підприємства, установи, організації із визначенням правонаступника.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р. (впродовж 5 років після введення в дію Порядку № 442), до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному підприємстві у виробництвах, передбачених списками. Тобто період роботи із шкідливими умовами праці до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних 5 років, якщо протягом цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці.

Якщо атестацію було вперше проведено після 21.08.97 р., у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.92 р., 5-річний період роботи на даному підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних 5 років, якщо протягом цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці.

Якщо ж атестація з 21.08.92 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.97 р., право не підтвердилося, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21.08.92 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком № 442. У такому самому порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р., право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилося.

Отже, якщо з урахуванням вищезазначеного порядку особі призначається пенсія за віком на пільгових умовах та до пільгового стажу зараховано період після 01.01.92 р. (навіть якщо зараховано лише по 21.08.92 р.), пенсія призначається за нормами ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення та підлягає відшкодуванню підприємством.

Робота в шкідливих умовах за радянських часів

Якщо пільговий стаж набуто до 01.01.92 р., то пенсія призначається за нормами ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення.

При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення застосовується Список № 2, затверджений постановою № 1173, та пільговий стаж при цьому зараховується до 01.01.92 р. Проведення атестації робочих місць у даному випадку не вимагається. Витрати на виплату пенсії підприємством не відшкодовуються.

Підтвердження пільгового стажу

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці надається трудова книжка з оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписка із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці (для підтвердження стажу після 21.08.92 р.) та уточнююча довідка (п. 20 Порядку № 637).

У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Тобто період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнюючої довідки.

Якщо підприємство ліквідовано без правонаступника, то пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, що діють у кожній області при Пенсійному фонді України.

Відмінності в обчисленні пільгового стажу, якщо особа працювала до 01.01.92 р. та якщо вона працювала як до, так і після цієї дати

Як зазначено вище, застосовуються різні списки. Тобто якщо, наприклад, особа працювала до 01.01.92 р. і її посада не була передбачена списками, що діяли на той час, а вперше посаду введено у списки, що діяли після 01.01.92 р. (особа в цей час вже не працювала за цією професії), то вона не матиме права на пільгову пенсію.

Нагадаємо, що до 01.01.92 р. були чинними Список № 1 та Список № 2, затверджені постановою № 1173, а після — списки, затверджені постановами № 10, № 36, № 162.

Порядок зарахування до пільгового стажу роботи на виборних посадах

Виборна робота зараховується до пільгового стажу лише у разі призначення пенсії за віком на пільгових умовах за нормами ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення, тобто у разі, якщо весь пільговий стаж набуто до 01.01.92 р.

Пунктом 97 Положення № 590 передбачено, що у тих випадках, коли робітник або службовець був обраний на виборну посаду, робота на такій посаді в межах, що не перевищують 5 років, прирівнюється при визначенні права на пенсію на пільгових умовах або в пільгових розмірах до роботи до обрання.

При зарахуванні до пільгового стажу виборної роботи застосовуються умови, передбачені як п. 97, так і п. 109 Положення № 590 (залежно від конкретних обставин), яким, зокрема, передбачено, що робота на виборних та інших відповідальних посадах у партійних і комсомольських органах, у тому числі в політвідділах і в політуправліннях, зараховується до пільгового стажу за умови, що перерва між зазначеною роботою і роботою, що слідує за нею, не перевищує 3 місяців і якщо роботі в партійних і комсомольських органах безпосередньо передувала чи за нею безпосередньо слідувала робота, яка дає право на пенсію на пільгових умовах.

Зарахування до пільгового стажу періодів навчання та військової служби

При призначенні пенсій на пільгових умовах за нормами ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення застосовується п. 109 Положення № 590, який передбачає також, що періоди служби у складі Збройних Сил СРСР, в органах міліції тощо прирівнюються за вибором особи чи до роботи, яка передувала, чи до роботи, що слідувала за військовою службою, а навчання в професійно-технічних закладах зараховується до роботи, яка слідувала за його закінченням.

При цьому навчання, військова служба та робота на виборних посадах враховуються в розмірі, який не перевищує всього наявного стажу роботи, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

При визначенні права на пенсію на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах.

Час навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах зараховується до пільгового стажу за умови, якщо протягом 3 місяців після закінчення навчання особа працевлаштувалася за набутою професією (ст. 38 Закону № 103).

У будь-якому випадку час навчання у професійно-технічному навчальному закладі та час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

Розглянемо приклади.

Приклад  1

Чоловік має страховий стаж 30 років, у тому числі 6 років працював у шкідливих умовах за Списком № 2 (19811986 рр.). З цієї роботи його обрано секретарем парторганізації, працював на виборній посаді 7 років. Протягом місяця після звільнення був прийнятий на невиборну роботу.

Враховуючи те, що чоловік протягом 3 місяців після звільнення з виборної посади працевлаштувався, час роботи на виборній посаді зараховується до роботи, що їй передувала (за Списком № 2). І в цьому випадку час такої виборної роботи обмежується 6 роками роботи в шкідливих умовах праці. Тобто пільговий стаж за Списком № 2 такого чоловіка становитиме 12 років, що дає право на зниження пенсійного віку на 4 роки (за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи на 1 рік).

Приклад 2

Чоловік має страховий стаж 31 рік. Робота за Списком № 13 роки (19801982 рр.), виборна робота в райкомі комсомолу7 років (19831989 рр.), через 3,5 місяціробота за Списком № 11 рік (1990 р.).

Застосувати норму п. 109 Положення № 590 немає підстав у зв'язку з тим, що після звільнення з виборної посади він працевлаштувався пізніше 3 місяців.

У даному прикладі застосовуються норми п. 97 цього Положення, тобто виборна робота прирівнюється до пільгової, яка передувала їй. При цьому виборна робота обмежується 5 роками, але зараховується лише 4 роки (в кількості, що не перевищує всього пільгового стажу).

З урахуванням зазначеного пільговий стаж за Списком № 1 цього чоловіка становив 8 років (4 рокипільгова робота та 4 рокивиборна). Зазначений стаж дає право на зниження пенсійного віку на 8 років, і чоловік матиме право на пенсію за віком на пільгових умовах після досягнення 52-річного віку.

Приклад 3

Пенсію призначено за нормами ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення (з урахуванням пільгового стажу як до, так і після 01.01.92 р.). Страховий стаж у чоловіка 32 роки, в тому числі навчання в ПТУ за професією, передбаченою Списком № 1,1 рік. Через місяць після закінчення навчання зарахований на роботу за набутою професією і відпрацював 1 рік. З цієї роботи його було призвано на строкову військову службу2 роки. Військова служба за контрактом3 роки. Робота за професією, передбаченою Списком № 1,6 років 7 місяців (по 1996 р. включно). Робоче місце атестоване.

Визначення пільгового стажу.

Навчання в ПТУ за професією, передбаченою Списком № 1,1 рікзараховується до пільгового стажу, оскільки після закінчення навчання протягом 3 місяців працевлаштувався на роботу за набутою професією.

Строкова військова служба також зарахується до пільгового стажу, оскільки чоловіка було призвано з роботи за Списком № 1.

Військова служба за контрактом (3 роки) не зараховується до пільгового стажу, оскільки при призначенні пенсії за ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення до стажу зараховується лише строкова військова служба.

Відтак пільговий стаж чоловіка становить 10 років 7 місяців (1 рік + 1 рік + 2 роки + 6 років 7 місяців), що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах після досягнення 50-річного віку.

Приклад 4

Страховий стаж чоловіка25 років, у тому числі 6 років 6 місяцівробота, передбачена Списком № 2; 6 роківвиборна робота в профспілках. Відповідно до п. 97 Положення № 590 виборна робота прирівнюється до роботи до обрання лише в межах 5 років. Пільговий стаж11 років 6 місяців. Це дає право на пенсію за віком чоловіку після досягнення 56-річного віку.

Приклад 5

Страховий стаж жінки20 років, у тому числі 3 рокиробота за Списком № 2; 6 роківвиборна робота; 2 рокизвичайна робота; 2 рокиробота за Списком № 2.

Відповідно до п. 97 Положення № 590 виборну роботу можна прирівняти до роботи до обрання в межах 5 років і при цьому в розмірі, який не перевищує стажу роботи за Списком № 2.

Тривалість роботи за Списком № 2 у цьому випадку становить 5 років. Відповідно 5 років виборної роботи можна прирівняти до роботи до обрання. Пільговий стаж становить 10 років. Жінка має право на призначення пенсії після досягнення 50-річного віку.

Приклад 6

Страховий стаж чоловіка25 років, у тому числі 6 роківробота, передбачена Списком № 1; 4 рокиінструктор райкому комсомолу (відповідальна посада в комсомольських органах). Через 4 місяці після звільнення з комсомольських органівробота зі звичайними умовами праці.

Відповідно до п. 109 Положення № 590 роботу на відповідальній посаді в цьому випадку неможливо прирівняти до попередньої пільгової роботи, оскільки перерва між комсомольською роботою і роботою, що слідує за нею, перевищує 3 місяці.

Застосувати п. 97 цього Положення також неможливо, оскільки пунктом не передбачено зарахування роботи на відповідальних посадах, а лише на виборних.

Пільговий стаж6 років (робота в шкідливих умовах). Це дає право на пенсію за віком чоловіку після досягнення 54-річного віку.