Соціальне страхування

Доплати працівникам, які працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю

Розглянемо відповідь на запитання: «Чи відшкодовуються підприємству кошти у зв'язку з проведенням доплат і наданням згідно зі статтями 39 та 47 Закону № 796 відпусток працівникам, які працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, але не мають посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи? Чи здійснюються зазначеним працівникам доплати у разі відсутності у них посвідчень?»


Статтею 14 Закону № 796 визначено, що до категорії 4 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або постійно відпрацювали чи постійно навчались у цій зоні не менше чотирьох років.

Посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 4 видається за наявності підстав та документів, що підтверджують її статус. Підставою для видачі посвідчення зазначеній категорії громадян є довідка про факт постійного проживання або роботи чи навчання громадян на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили чи відпрацювали або постійно навчались у цій зоні не менше чотирьох років.

З огляду на вищевикладене громадянам, які на даний час працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, однак не мають зазначеного строку проживання або роботи чи навчання на території цієї зони станом на 01.01.93 р., не може видаватися посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 4.

Розділом VII Закону № 796 визначено особливості регулювання праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Зокрема, ст. 39 цього Закону передбачено, що громадянам, які працюють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, провадиться доплата в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 2 Закону про оплату праці доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, входять до складу заробітної плати як додаткова заробітна плата. Доплата, встановлена ст. 39 Закону № 796, є винагородою за працю в особливих умовах — у даному випадку на території зони посиленого радіоекологічного контролю.

Тобто наявність у громадянина посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проведення доплати за роботу на території зони посиленого радіоекологічного контролю не обов'язкова.

Відповідно до ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу, зокрема у зоні посиленого радіоекологічного контролю, — 30 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарні дні.

Зазначена відпустка надається без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України. В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути меншою за передбачену законодавством України для будь-якої категорії працівників. За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено Законом № 796, її тривалість зберігається.

Органами соціального захисту населення відшкодовується підприємствам різниця між тривалістю відпустки, що надається працівникам згідно зі ст. 47 Закону № 796 (30 календарних днів), та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону про відпустки або інших законів України (24 календарні дні), без урахування додаткових відпусток (30 — 24 = 6 (календарних днів)). Відшкодування 6 календарних днів провадиться за рахунок коштів державного бюджету, які спрямовуються на соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 5 Порядку № 936 оплата різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівнику відповідно до ст. 47 Закону № 796, та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону про відпустки або інших законів України провадиться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи відповідно до розрахункових даних, поданих до управлінь праці та соціального захисту населення (далі — уповноважений орган).

Пунктом 6 Порядку № 936 визначено, що підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

Графік відпусток громадян та розрахунок витрат на додаткові відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, сума компенсацій та вид допомоги.

Підставою для надання працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях зони посиленого радіоекологічного контролю, доплати за роботу та щорічної відпустки є факт роботи громадянина на території зони посиленого радіоекологічного контролю незалежно від права такої особи на інші виплати згідно із Законом № 796 та іншими законодавчими актами України.