ПДВ

Заповнення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Банк при здійсненні міжбанківського переказу коштів справляє комісію та надає виписку на суму комісії (інколи їх кількість становить понад 10 примірників). Чи можна до Реєстру вносити однією сумою за день або місяць дані з декількох виписок?


Відповідно до Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів, затвердженої наказом ДПС України від 05.07.2012 р., виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов'язкових реквізитів.

Аналогічну позицію щодо цього питання викладено у листах Нацбанку України від 11.04.2012 р. № 12-109/658-3917 та ДПС України від 07.05.2012 р. № 7912/6/15-1415.

Форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок його ведення затверджено наказом № 1340.

Документи (отримані податкові накладні, розрахунки коригування, товарні чеки або інші розрахункові документи, транспортний квиток, готельний рахунок, касові чеки, первинні документи, складені відповідно до Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг тощо), на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг, відображаються у розділі II цього Реєстру.

Особливості заповнення деяких граф розділу II Реєстру передбачено п. 2 розділу IV Порядку № 1340.

Так, проставляється номер запису документа, який засвідчує факт придбання товарів. Номер запису переноситься на зазначений документ. До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити такого документа.

Отже, зведене ведення записів у розділі II Реєстру за кількома документами, що підтверджують факт отримання (придбання) товарів/послуг, Порядком № 1340 не передбачено, і, крім того, внесення до Реєстру інформації за декількома документами унеможливлює заповнення граф 3, 4 цього Реєстру, яке є обов'язковим.

Враховуючи вищезазначене, до Реєстру отриманих податкових накладних не можна вносити записи одним рядком, сформовані на підставі зведених даних декількох окремих документів (зокрема, кількох виписок банку), незалежно від періодичності зведення таких документів (один раз на день або раз на місяць). А тому у зазначеній у запитанні ситуації записи до Реєстру отриманих податкових накладних мають бути внесено окремим рядком за кожною отриманою випискою.

Водночас слід враховувати те, що зведені результати податкового обліку Реєстру є основою для їх відображення в податкових деклараціях з ПДВ.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи

Управління адміністрування податку на додану вартість та контролю

за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України

Наталії КУЗЬМІНОЇ