ПДВ

Недоперерахування коштів на спецрахунок

Сільськогосподарське підприємство у 2011 р. помилково перерахувало на спецрахунок суму меншу, ніж було задекларовано у скороченій декларації з ПДВ. Чи вважатиметься це порушенням цільового використання коштів та чи застосовується в цьому випадку штрафна санкція?

(ФГ «Світоч»)


Пунктом 209.2 ст. 209 Податкового кодексу передбачено, що згідно зі спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 11.

Пунктом 3 Порядку № 11 встановлено, що сума ПДВ, яка підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (пос-луг) на власних або орендованих основ-них фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 і 2204 30, які постачаються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, встановлені ст. 203 Податкового кодексу для перерахування суми ПДВ до державного бюджету.

Зокрема, відповідно до п. 203.2 вищезазначеної статті Кодексу платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання, вважається грошовим зобов'язанням платника (пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом встановлених строків, до нього застосовується штраф у розмірах, визначених п. 126.1 ст. 126 цього Кодексу.

Також зауважимо, що використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, не сплачених до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. При цьому сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування (п. 123.2 ст. 123 Податкового кодексу).


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи

Управління адміністрування податку на додану вартість та контролю

за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України

Наталії КУЗЬМІНОЇ