ПДВ

Перераховано кошти нерезиденту — чи реєструватися платником ПДВ?

Підприємство — неплатник ПДВ перерахувало передоплату нерезиденту, а у подальшому імпортувало товар вартістю понад 300 тис. грн. Чи повинно підприємство в цьому випадку обов'язково зареєструватися платником ПДВ?


Слід зазначити, що норму, якою встановлювалась обов'язкова реєстрація платником ПДВ особи у разі укладання нею однієї чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планувалося здійснення оподатковуваних операцій у визначених розмірах, було передбачено Законом України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», який втратив чинність з 01.01.2011 р.

Наразі перелік осіб, які вважаються платниками ПДВ для цілей оподаткування цим податком, вимоги щодо обов'язкової реєстрації платників ПДВ та порядок здійснення добровільної реєстрації таких платників встановлено розділом V Податкового кодексу, а саме статтями 180 — 182.

Зокрема, передбачено, що платником ПДВ є будь-яка особа, яка:

провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням;

зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ;

ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

Згідно з п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу вимогою щодо обов'язкової реєстрації осіб як платників ПДВ є здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, загальна сума яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 грн. (без урахування ПДВ). Зазначена вимога не стосується осіб, які є платниками єдиного податку.

При цьому зауважимо, що особи, які не зареєстровані як платники ПДВ та ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, сплачують ПДВ під час митного оформлення товарів без реєстрації платниками ПДВ (п. 181.2 ст. 181 Податкового кодексу).

Крім того, під визначенням терміна «постачання товарів» слід розуміти будь-яку передачу права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що підприємство здійснило лише операції з придбання товарів у нерезидента та їх ввезення на митну територію України, воно не підпадає під вимогу щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ.

Водночас виходячи з визначення поняття підприємства, передбаченого ст. 62 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV, яким є самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності, а також поняття господарської діяльності (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), придбані підприємством імпортні товари будуть у подальшому використані ним у виробництві або реалізовані. А отже, коли підприємство провадитиме оподатковувані операції, у нього може виникнути питання щодо реєстрації платником ПДВ: добровільної чи обов'язкової.

Також слід зазначити, що лише особи, зареєстровані платниками ПДВ у встановленому порядку, мають право на податковий кредит згідно зі ст. 198 Податкового кодексу за придбаними товарами (у тому числі при їх імпорті), які використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності таких платників.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи

Управління адміністрування податку на додану вартість та контролю

за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України

Наталії КУЗЬМІНОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42