ПДВ

Послуги з оздоровлення дітей

Дитячий санаторій надає послуги з лікування та оздоровлення дітей віком до 18 років за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. Водночас санаторій надає платні послуги з оздоровлення дітей, доходи від яких зараховуються до спеціального фонду. Санаторій зареєстровано платником ПДВ. Чи потрібно у декларації з ПДВ відображати асигнування із загального фонду Держбюджету України на лікування та оздоровлення дітей в оздоровчому закладі?


У податковій декларації з ПДВ відображаються зведені результати обліку операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктом оподаткування та звільнені від оподаткування (пункти 201.14, 201.15 ст. 201 Податкового кодексу).

Форму декларації з ПДВ та Порядок її заповнення і подання затверджено наказом Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492 (у редакції наказу № 1342).

До декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (п. 1 розділу III Порядку № 1492).

У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ, сума податку зазначається у колонці Б.

У рядках 1 — 6 колонки А розділу I «Податкові зобов'язання» декларації зазначаються загальні обсяги постачання звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до ст. 197 Податкового кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод), обсяги постачання, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 цього Кодексу і ті, що не оподатковуються у зв'язку з визначенням місця постачання послуг за межами митної території України відповідно до пунк-тів 186.2, 186.3 ст. 186 цього Кодексу або постачання послуг за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення термінів «постачання товарів» відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та «постачання послуг» відповідно до пп. 14.1.185 п. 14.1 цієї статті  Кодексу.

Щодо операцій з надання санаторним закладом послуг з оздоровлення дітей, то вони є об'єктом оподаткування ПДВ.

При цьому згідно з пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Кодексу постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім окремих послуг, перелік яких наведено у цьому підпункті, звільняються від оподаткування ПДВ.

Підпунктом 197.1.6 цього пункту передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів незалежно від джерел фінансування.

Отже, в розділі I податкової декларації з ПДВ мають відображатися зведені результати обліку операцій з постачання товарів (послуг) незалежно від того, ким компенсується вартість поставлених товарів (послуг): безпосередньо покупцем чи через будь-яку третю особу (у даному випадку - фінансування з Державного бюджету України).


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника начальника відділу
спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи

Управління адміністрування податку на додану вартість та контролю

за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України

Наталії КУЗЬМІНОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42