Інші податки
Тема: Інше

Про застосування на період переходу до стимулюючого регулювання прямолінійного методу нарахування амортизації для цілей формування тарифів (Витяг)

Зареєстровано в Мін'юсті України
14.03.2013 р. за № 419/22951

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, з метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, постановляє:

1. Рекомендувати суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на період переходу до стимулюючого регулювання, застосовувати для цілей формування тарифів прямолінійний метод нарахування амортизації відповідно до Податкового кодексу України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


Голова Комісії В. САРАТОВ