ПДФО/ВЗ

Заповнення окремих клітинок податкового розрахунку за відокремлений структурний підрозділ

Яку кількість працівників потрібно проставляти у клітинках «Працювало у штаті» (загальну кількість працівників юридичної особи чи лише відокремленого підрозділу) в разі подання юридичною особою податкового розрахунку за формою № 1ДФ у вигляді окремого витягу за відокремлений структурний підрозділ?


Відповідно до п. 2.6 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Згідно з пп. 3.1.6 п. 3.1 вищезазначеного Порядку у клітинках «Працювало у штаті» податкового розрахунку за формою № 1ДФ проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286.

Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 п. 3.1 Порядку № 1020, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються лише для першої порції податкового розрахунку.

Таким чином, у разі подання юридичною особою податкового розрахунку за формою № 1ДФ у вигляді окремої порції за відокремлений структурний підрозділ, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, клітинки «Працювало у штаті» не заповнюються.