Аналітика

Великий платник податків: особливості обліку

Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу великим платником податків (даліВПП) вважається юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Держбюджету України податків за платежами, що контролюються органами ДПС, за такий самий період перевищує 12 млн. грн.


Центральний орган ДПС визначає порядок обліку платників податків в органах ДПС та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік (далі — Реєстр ВПП). Такий облік здійснюється згідно з Порядком формування Реєстру ВПП, затвердженим наказом № 986.

Реєстр ВПП на 2013 р. затверджено наказом № 837.

Відбір платників податків для включення їх до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурними підрозділами центрального органу ДПС, за якими закріплено функції організації роботи з такими платниками та комп'ютерної обробки податкової звітності.

До Реєстру ВПП суб'єкти господарювання вносяться на підставі аналізу такої інформації:

 • сумарних обсягів доходів від усіх видів діяльності за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (розраховується за даними податкової звітності з податку на прибуток підприємств за перше півріччя попереднього року, за попередній рік та за перше півріччя поточного року);
 • сум сплачених до Держбюджету України податків за платежами, що контролюються органами ДПС, у другому півріччі попереднього року та першому — поточного року.

Облік в органах ДПС

У разі включення платника податків до Реєстру ВВП на нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом для таких платників, та Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом № 1588 (далі — Порядок № 1588).

Зокрема, після отримання повідомлення про включення до Реєстру ВПП платник податків зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі ДПС, що здійснює податкове супроводження таких платників, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр (п. 64.7 ст. 67 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 10.2.1 п. 10.2 розділу X Порядку № 1588 платник податків, якого включено до Реєстру ВПП, зобов'язаний не пізніше 15 листопада поточного року подати до зазначеного у такому повідомленні органу ДПС заяву про взяття на облік за формою № 1-ОПП з початку календарного року, на який сформовано такий Реєстр.

Платник податків, якого включено до Реєстру ВПП на наступний рік, подає заяву за формою № 1-ОПП до спеціалізованого органу ДПС, що здійснює податкове супроводження таких платників, за самостійно обраним новим основним місцем обліку.

При цьому якщо платник податків не подав заяву за формою № 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано Реєстр, до органу ДПС за новим місцем обліку, щодо такого платника центральним органом ДПС приймається рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган ДПС. Рішення направляється платнику податків та по одній копії — до відповідних органів ДПС (пп. 10.2.2 п. 10.2 розділу X Порядку № 1588).

Після отримання копії рішення про зміну основного місця обліку платника податків орган ДПС за попереднім місцем обліку передає облікову справу платника у 10-денний строк, а орган ДПС бере на облік за новим місцем обліку протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення незалежно від того, чи отримано облікову справу такого платника податків від органу ДПС за його попереднім місцем обліку.

Крім того, орган ДПС за новим місцем обліку протягом п'яти робочих днів направляє повідомлення за формою №  15-ОПП до фінансових установ, у яких відкрито рахунки такого платника податків (пп. 10.2.3 п. 10.2 розділу X Порядку № 1588).

Зняття з обліку/взяття на облік при зміні місцезнаходження

При зміні місцезнаходження ВПП, пов'язаній із зміною адміністративно-територіальної одиниці, процедура зняття з обліку/взяття на облік такого платника провадиться таким чином:

 • не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінилось місто (область) чи адміністративно-територіальна одиниця, які обслуговуються органом ДПС, де такий платник податків перебував на обліку на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження, або такі зміни відбулися, але платник не виявив бажання змінити спеціалізований орган ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП, де він перебуває на обліку;
 • проводиться, якщо змінилося місто (область) чи адміністративно-територіальна одиниця, які обслуговуються органом ДПС, де такий платник податків перебував на обліку на дату державної реєстрації такої зміни і виявив бажання перейти на обслуговування до нового спеціалізованого органу ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП. При цьому взяття на облік такого платника здійснюється в самостійно обраному ним спеціалізованому органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП (пп. 10.2.4 п. 10.2 розділу X Порядку № 1588). Зняття з обліку/взяття на облік у такому разі здійснюється за загальними процедурами, визначеними Порядком № 1588.

Подання податкової звітності

Платники податків, що належать до великих, подають податкові декларації до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу).

Для подання звітності в електронній формі платник податку отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів посадових осіб юридичної особи, що мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатку юридичної особи.

Крім того, платник податків отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на веб-сайті ДПС чи регіональної ДПС текст примірного договору про визнання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів у електронному вигляді.

Порядок формування та подання податкової звітності в електронному вигляді відповідно до законодавства із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення формування податкових документів, засобу криптографічного захисту інформації здійснюється відповідно до Інструкції № 233.

Згідно з п. 2 розділу II цієї Інструкції для подання податкових документів до органів ДПС в електронному вигляді платник податків повинен мати:

 • спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів в електронному вигляді у затвердженому форматі (стандарті);
 • доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень електронною поштою;
 • засіб криптографічного захисту інформації (далі — засіб КЗІ), сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в органах ДПС;
 • чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та уповноважених посадових осіб платника податків, підписи яких є обов'язковими для податкової звітності у паперовій формі.

Податкові документи в електронному вигляді з обов'язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом платника (його посадових осіб)), подані відповідно до Інструкції № 233, є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів.

Пунктом 5 розділу II цієї Інструкції визначено, що у разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях.

Підтвердженням того, що електронний документ отримано органами ДПС, є отримані квитанції.

Перша квитанція є підтвердженням того, що податкові документи платника надійшли в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо платник не отримує першу квитанцію, то податковий документ вважається неотриманим.

Друга квитанція, отримана платником податку в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа, відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції, є підтвердженням того, що податкові документи в електронній формі прийнято до бази даних ДПС (пункти 7.4 та 7.5 розділу II Інструкції № 233).

Датою і часом надання податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС є дата і час, зафіксовані у першій квитанції.

Договір про ціноутворення

Згідно з п. 39.16 ст. 39 Податкового кодексу ВПП має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, із заявою про укладення договору про ціноутворення для цілей оподаткування.

Механізм укладання та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування між ВПП та ДПС наведено в Порядку № 787.

Договір про ціноутворення для цілей оподаткування є договором між ВПП та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, про порядок визначення цін (методів) відповідно до цієї статті та її застосування для цілей оподаткування протягом строку дії такого договору.

Це означає, що у відповідному звітному періоді для цілей оподаткування ВПП зобов'язується застосовувати лише ті методи визначення звичайної ціни та офіційне джерело інформації, що зазначені у договорі про ціноутворення. При цьому орган ДПС при проведенні за результатами документальних перевірок розрахунку податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності щодо зазначених у договорі про ціноутворення товарів має застосовувати аналогічні методи визначення звичайної ціни та офіційне джерело інформації.

Кожен подальший з методів, передбачених ст. 39 Податкового кодексу, використовується, якщо неможливо застосувати попередній.

Крім того, для різних груп (найменувань) товарів (робіт, послуг) може бути закріплено окремий метод визначення звичайної ціни й окреме джерело інформації.

Для укладання договору ВПП має подати до органу ДПС заяву за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку № 787, та додати до неї:

 • копії статуту, установчого договору;
 • договори поставки, крім договорів поставки товарів (робіт, послуг) ВПП непов'язаними особами у разі, коли їх вартість становить менше ніж 95% від загальної вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виробництва певного виду продукції, а також інших договорів за рішенням такого платника;
 • інформацію про пов'язаних осіб за формою, затвердженою наказом № 391.

Строк розгляду такої заяви та документів, поданих ВПП до органів ДПС, становить 20 днів. У разі згоди з умовами договору підписуються два примірники договору, що мають однакову юридичну силу, один з яких надсилається ВПП.

Розгляд заяви може призупинятися для перевірки поданої інформації, але не більше ніж на 30 днів. У разі виявлення недостовірної інформації або факту, що ВПП не включено до Реєстру таких платників податків, ДПС повертає зазначені документи такому платнику з обґрунтуванням причини. Після усунення виявлених недоліків ВПП має право повторно подати документи на розгляд до органу ДПС.

Договір про ціноутворення може бути розірваним з ініціативи однієї із сторін у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за таким договором.

Проведення перевірок

Порядок надання документів в електронній формі при проведенні документальної перевірки затверджено наказом № 1393 (далі — Порядок № 1393). Відповідно до п. 3.1 цього Порядку платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів ДПС у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Документи для перевірки надаються не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Крім того, ВПП зобов'язаний надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки (п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу).

Якщо протягом двох робочих днів ВПП не одержує від органу ДПС повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа, то такий платник повинен вжити додаткових заходів або використати інші засоби зв'язку для одержання від адресата відповідного повідомлення.

У разі якщо орган ДПС направляє на адресу ВПП повідомлення про відхилення електронного документа, то відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа.

Тривалість проведення перевірок

Тривалість проведення документальних планових перевірок для ВПП не має перевищувати 30 робочих днів, документальних позапланових перевірок — 15 робочих днів.

У разі необхідності за рішенням керівника органу ДПС можливе продовження перевірок, зокрема для документальних планових — не більше ніж на 15 робочих днів, а документальних позапланових — не більше ніж на 10 робочих днів.

Позапланові перевірки ВПП так само, як і планові, можуть бути зупинені за рішенням керівника податкового органу. Таке рішення оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням проведення перевірки на невикористаний строк.

Перевірку може бути зупинено на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірку може бути зупинено на строк, необхідний для завершення таких процедур.

При цьому загальний термін камеральної перевірки або документальної позапланової виїзної перевірки платника податку для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.