Інші податки

Подання звітності в електронній формі (запитання — відповіді)

Розглянемо відповіді на запитання, які надходять від великих платників податків до податкових органів, щодо подання звітності в електронній формі, укладання та переукладання договорів про визнання електронних документів тощо.


Зміна посадових осіб, які мають право електронного підпису

На підприємстві, включеному до Реєстру великих платників податків, змінилося керівництво (директор і головний бухгалтер). В який строк необхідно подати заяву на отримання нових посилених сертифікатів відкритих ключів на посадових осіб, які мають право підпису документів?


Пунктом 5 розділу III Інструкції № 233 встановлено, що платник податків отримує в будь-якому включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб юридичної особи, які мають право підпису (керівника, бухгалтера), та печатку юридичної особи.

У разі якщо на підприємстві, що подає звітність в електронному вигляді, відбувається зміна посадових осіб, які мають право електронного підпису, то згідно з п. 9.3 розділу IX Порядку № 1588 такий платник податків зобов'язаний подати до органу ДПС реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, у десятиденний строк з дня виникнення змін в облікових даних такого платника податків.

Відповідно до Інструкції № 233 платник податків може надіслати до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку податкові документи в електронному вигляді після того, як з цим органом ДПС укладено договір про визнання електронних документів, а також надано посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів.

Отже, заяву про зміну осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, подає платник податків до органів ДПС протягом десятиденного строку з дня виникнення таких змін.

  

Переукладання договору про визнання електронних документів

Чи потрібно переукладати договір про визнання електронних документів у разі зміни посадових осіб, які мають право підпису таких документів?


Інструкцією № 233 затверджено текст примірного договору про визнання електронних документів (далі — договір), який підписують дві сторони — орган ДПС і платник податків.

Розділом 6 договору визначено, що зазначений договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до органу ДПС нові посилені сертифікати електронного цифрового підпису, цей договір вважається пролонгованим до закінчення строку чинності нових посилених сертифікатів ключів і переукладати його немає потреби.

Якщо у платника податків виникають зміни облікових даних, тобто змінюється керівництво (директор, головний бухгалтер або особа, уповноважена вести бухгалтерський облік), то у строк до моменту подання наступної електронної звітності потрібно отримати нові посилені сертифікати відкритих ключів на посадових осіб платника, які мають право підпису документів. При зміні директора у платника податків необхідно переукласти договір на нову посадову особу.

ДПС України запроваджено додатковий сервіс з укладання договорів з платником податків в електронному вигляді. В разі укладання договору в електронному вигляді при зміні у платника податків посилених сертифікатів електронного цифрового підпису необхідно переукласти договір.

Якщо зміни облікових даних платника податків пов'язані зі зміною адміністративного району та органу ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, то договір слід переукласти.

Подання звітності в електронній формі до різних органів ДПС

Підприємствовеликий платник податків перебуває на обліку як платник окремого податку в декількох органах ДПС. Чи потрібно укладати договір про подання звітності в електронній формі з кожним окремим органом ДПС?


У разі якщо великий платник податків перебуває на обліку як платник окремого податку в декількох органах ДПС, то для подання податкової звітності до цих органів ДПС в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку платник податків має укласти з ними договір про визнання електронних документів, а також провести обмін посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованим центром сертифікації ключів, з кожним окремим органом ДПС, в якому він перебуває на обліку як платник окремого податку.

Подання протягом одного дня до органів ДПС декількох звітних документів

Підприємство у зв'язку з виправленням показників протягом дня двічі надіслало до органів ДПС ту саму податкову звітність в електронному вигляді. Чи не є це порушенням та яка звітність вважатиметься правильною?


Податковим кодексом та іншим чинним законодавством не встановлено обмежень щодо надіслання платником податків протягом одного дня декількох звітних документів в електронному вигляді. Тобто платник має право повторно надсилати податкові декларації, розрахунки у разі виправлення помилок до закінчення граничного строку подання декларації, зазначивши при цьому тип документа «звітний новий».

У разі якщо платник податків надіслав до органів ДПС декілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення показників), то це не вважається порушенням.

При цьому оригіналом вважатиметься електронний документ, отриманий органом ДПС останнім, за умови, що його було прийнято до бази даних ДПС і платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Години приймання в органах ДПС податкової звітності в електронному вигляді

Протягом якого часу дня можна надсилати до органів ДПС податкову звітність в електронному вигляді?


Відповідно до п. 2 розділу III Інструкції № 233 при відправленні електронних документів платник податків самостійно визначає кінцевий cтрок їх відправлення (враховуючи час на своєчасну доставку документів до органів ДПС у разі можливого пошкодження телекомунікаційного зв'язку або ненадходження першої квитанції).

Пунктом 4 розділу III цієї Інструкції визначено, що органи ДПС приймають податкову звітність з 9.00 до 18.00 щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів.

У разі надходження податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС до 16.00 платнику податків протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) надсилається друга квитанція, в іншому разі — протягом перших двох годин наступного робочого дня.

При цьому в останній день граничного строку подання податкової звітності в електронній формі органи ДПС приймають податкову звітність до останньої години, тобто до 24.00 дня, в якому спливає такий граничний строк.

Строки зберігання архівів файлів звітності в електронному вигляді

Протягом якого строку необхідно зберігати архіви файлів надісланих до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді?


Пунктом 44.3 ст. 44 Податкового кодексу встановлено, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності.

Відповідно до п. 4 розділу 2 Інструкції № 233 податкові документи в електронному вигляді з обов'язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом платника податків (його посадових осіб)), подані відповідно до цієї Інструкції, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів.

Відповідно до ст. 13 розділу першого Закону № 851 строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Таким чином, архів надісланих до органу ДПС файлів податкових документів із накладеними на них електронними цифровими підписами платника податків в електронному вигляді має зберігатися не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Подання пояснення до податкової звітності

Підприємство, яке належить до великих платників податків і подає звітність в електронному вигляді, планує подати до органів ДПС пояснення до податкової звітності. Який порядок подання такого пояснення?


Пунктом 46.4 ст. 46 Податкового кодексу передбачено, що у разі необхідності платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до неї, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною такої податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Платники податків, які подають податкову звітність в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення можуть подавати пояснення до цієї звітності у разі необхідності до органів ДПС особисто або через уповноважену на це особу, або надсилати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Строк зберігання електронних квитанцій, отриманих від органів ДПС, про прийняття звітності в електронному вигляді

Чи потрібно зберігати квитанції, отримані від органів ДПС, про прийняття звітності в електронному вигляді? Якщо так, то протягом якого строку такі квитанції зберігаються?


У разі отримання органами ДПС податкової звітності в електронному вигляді платнику податків надсилаються дві квитанції.

Перша квитанція є підтвердженням того, що податкові документи передано до органу ДПС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на електронну адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним.

Друга квитанція є підтвердженням прийняття податкових документів платника податків до бази даних ДПС в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається електронний цифровий підпис органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Отже, отримані від органів ДПС електронні квитанції зберігаються платником податків протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях, тобто 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Підстави для розірвання договору про визнання електронних документів

Чи може орган ДПС, в якому перебуває на обліку великий платник податків, в односторонньому порядку розірвати договір про визнання електронних документів? За яких підстав це відбувається?


Як правило, договір про визнання електронних документів діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. У разі якщо платник подає до органу ДПС нові посилені сертифікати електронного цифрового підпису (у разі зміни директора, головного бухгалтера тощо), то договір вважається пролонгованим до закінчення строку чинності нових посилених сертифікатів ключів (п. 3 розділу 6 до додатка 1 Інструкції № 233).

В односторонньому порядку орган ДПС має право розірвати договір у разі ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни платником податків місця реєстрації (п. 4 вищезазначеного розділу).

Інших підстав для розірвання договору в односторонньому порядку з боку органів ДПС не передбачено.

Критерії розподілу платників податків при поданні звітності

Які критерії розподілу платників податків на великі, середні та малі враховуються при поданні звітності?


Пунктом 49.4 ст. 49 Податкового кодексу передбачено, що платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу ДПС в електронній формі.

Згідно з частиною третьою ст. 55 Господарського кодексу суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Так, суб'єктами мікропідприємництва є:

  • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України;
  • юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Суб'єктами малого підприємництва є:

  • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України;
  • юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

Строки повідомлення платника у разі відмови органами ДПС у прийнятті його податкових декларацій на паперових носіях

Підприємство, що належить до великих платників податків, подало податкові декларації до органу ДПС за місцем обліку на паперових носіях. Чи мають право органи ДПС відмовити платнику у прийнятті звітності на паперових носіях? Якщо так, то у які строки органи ДПС зобов'язані повідомити про таку відмову?


Згідно з п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу прийняття податкової декларації є обов'язком органу ДПС. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 Податкового кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Відмова посадової особи органу ДПС прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених ст. 49 цього Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється (п. 49.10 ст. 49 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 49.11 ст. 49 цього Кодексу у разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ст. 48 зазначеного Кодексу, такий орган ДПС зобов'язаний надати платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин відмови у такі строки:

  • у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, — протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
  • у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Отже, працівники органів ДПС не мають права відмовити платникам податків, що належать до великих та середніх підприємств, у прийнятті податкових декларацій на паперових носіях, але мають право надати таким платникам письмові повідомлення про відмову у прийнятті їх податкових декларацій із зазначенням причин відмови.

Подання податкової звітності великих платників податків на паперових носіях до органів ДПС у разі подання заяви про припинення платника податків

Чи має право орган ДПС відмовити у прийнятті податкової звітності на паперових носіях від платника, що належить до великих (середніх) платників податків, у випадку коли щодо такого платника внесено запис до Єдиного державного реєстру про його припинення та подано заяву за формою № 8-ОПП?


Згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

  • особисто платником або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Пунктом 49.4 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податковим кодексом не передбачено винятків, за яких великі та середні підприємства можуть не подавати звітність у вигляді електронних документів.

У зв'язку з цим органи ДПС мають право відмовити суб'єкту господарювання, який належить до великих або середніх (у тому числі коли договору про визнання електронних документів немає), у прийнятті податкової звітності на паперових носіях.

Це стосується також платників податків, щодо яких внесено запис до Єдиного державного реєстру про припинення платника податків та подано заяву за формою № 8-ОПП, затвердженою наказом № 1588.